Oljesmurt vekst for TTS

Konsernsjef Johannes D. Neteland har ført TTS-skuten gjennom brenning og brått, og trygt i havn, selv om det var nære på et havari underveis.
I løpet av 2012 regner konsernsjef Johannes D. Neteland i det børsnoterte bergenskonsernet TTS Group med at energidivisjonen i konsernet vil overta plassen på toppen av pallen i konsernet. Det er forventet at kinesiske verft vil satse stort på riggbygging. Det ønsker TTS-sjefen å dra nytte av.

TTS Group ASA er et børsnotert industri- og utviklingskonsern med hovedkontor i Bergen. Det er delt inn i tre divisjoner som til sammen sysselsetter 1250 personer i store deler av verden.

Marine-divisjonen omsatte for 2230 millioner kroner i 2010. Ordrereserven var ved halvårsskiftet på 2,7 milliarder kroner. Hovedkontoret er i Bergen.
Havne- og logostikkdivisjonen omsatte for 299 millioner kroner i 2010. Ordrereserven ved halvårsskiftet var på 123 millioner kroner. Hovedkontoret ligger i Gøteborg.
Energy-divisjonen omsatte i fjor for 712 millioner kroner. Ordrereserven ved halvårsskiftet var på 1290 millioner kroner. Hovedkontoret er i Kristiansand.– Ordremassen ved verdens skipsverft er i ferd med å flate ut, og vi regner ikke med å opprettholde den veksten for vår marinedivisjon som vi har hatt de siste årene. Imidlertid forventer vi en betydelig vekst i leveranser av borepakker og andre ordrer for levering til offshorevirksomheten. Vi har nå inne bestillinger på borepakker til flyttbare plattformer som vi nesten bare kunne drømme om for under et år siden, sier konsernsjef Johannes D. Neteland til Skipsrevyen.
Han innrømmer at denne divisjonen har slitt hardt i flere år på grunn av virkningene av finanskrisen, men ser at det nå løsner. Han viser til store ordrer fra operatører både i Brasil og Kina.

John Fredriksen effekt
Neteland peker også på en ordre fra Berge Gerdt Larsen på en borepakke til en rigg som ett av hans selskaper bestilte i Singapore. Selskapet gikk konkurs og det John Fredriksen-dominerte Seadrill overtok riggen. Så bestiller Seadrill en tilsvarende rigg og velger TTS-utstyr om bord på bakgrunn av boreutstyret på riggen som ble overtatt fra Berge Gerdt Larsen-systemet.
– De var så fornøyd med TTS-pakken at de valgte oss enda en gang. Dette er rett og slett et gjennombrudd for vår teknologi, og en stor fjær i hatten for folkene våre, og for utstyret de har konstruert. Det blir lagt merke til i riggbransjen, og vi vil lettere kunne markedsføre oss selv, poengterer Neteland.
Ved halvårsskiftet var ordremassen innen energy-divisjonen på 1,3 milliarder kroner, mens marinedivisjonens ordrereserve på samme tidspunkt var på ca. 2,7 milliarder kroner.
– Selv om marinedivisjonen ennå har solid ordremasse, regner vi med at borepakkene våre vil overgå leveransene til skipsfarten, mener Johannes D. Neteland.

Kina er nøkkelen
TTS-sjefens strategi er å satse stort i det kinesiske markedet. Han peker på at Kina i dag er verdens største skipsbyggernasjon. Bortsett fra Kina og Sør-Korea er skipsbyggingsvirksomheten de fleste andre steder minkende, og svikten vil også nå Kina.
For å hindre problemer for egne verft, regner Neteland med at kinesiske verft vil satse stort på bygging av boreplattformer. Det er voksende internasjonal etterspørsel etter rigger. TTS er godt kjent i Kina, og er faktisk den norske bedriften med størst aktivitet i landet.
– Vi vil lettere oppnå kontrakter der enn for eksempel i Houston-miljøet der de store internasjonale utstyrsleverandørene foretrekkes etter mange års tilstedeværelse. Vi satser derfor på gjennombrudd i det kinesiske markedet slik at produktene blir kjent og etterspurt som følge av vårt solide fotfeste der. At Seadrill kjøper vårt utstyr, går dessuten neppe upåaktet hen i riggnæringen, hevder Johannes D. Neteland.
Ut i fra denne tankegangen vil TTS satse stort på videre vekst i Kina. Ikke minst på samarbeidsselskaper med kinesiske aktører. – Slike samarbeidsselskaper har vi hatt suksess med innen skipsutstyr-sektoren.
Neteland regner med at et lignende opplegg skal gi gode resultater innen offshoreleveranser. Selv om toppsjefen i TTS-systemet ser for seg at energy-divisjonen kommer til å overgå marinedivisjon, avskriver han på ingen måte skipsutstyrsleveransene fra konsernet.
– Det skal fremdeles bygges skip og vi har fortsatt vekstambisjoner innen skipsutstyr.
Neteland ser for seg at ekspansjonen innen energy-sektoren fortrinnsvis skal skje ved organisk vekst. Vekst innen maritim divisjon kommer vesentlig til å skje gjennom oppkjøp av andre virksomheter, forklarer Neteland.
– Å planlegge de store oppkjøp er det muliges kunst, liker han å si.
– Vi har en viss erfaring i dette. Vi har snakket med over 30 selskaper om oppkjøp i løpet av de siste 10 årene, men det er ikke lett å realisere slike oppkjøp. Det skjer gjerne bare i ett av 10 tilfeller.

Kjempeordre fra dansk containerskips gigant
Han kan for øvrig fortelle at verdens største containerskipsrederi, danske Møller-Mærsk i disse dager har plassert en ordre på utstyr fra TTS for cirka 200 millioner kroner til tyve 400 meter lange 18.000 TEU-skip. Det blir verdens største containerskip, og Neteland ser den som en prestisjekontrakt.
Neteland gleder seg over at TTS nå er tilbake til situasjonen før finanskrisen. Ordremassen ligger på rundt 5,5 milliarder kroner, hvorav over tre er kommet i år.
– TTS hadde to tøffe år under finanskrisen. Vi var så langt nede at det ble nødvendig med en refinansiering av hele konsernet. Heldigvis kom dette på plass sommeren 2009 gjennom en kombinasjon av egenkapital, økt bankgjeld og forlengelse av obligasjonslånet. Lærdommen må være at man må ha en sterk balanse når man vokser raskt gjennom oppkjøp. Uforutsette ting kan skje.
– Som sagt, det har vært vanskelig, sier Johannes D. Neteland til slutt.

DEL