Økokrim: Skipsmegler dømt – Ex-Ewos sjef kan bli etterforsket

Etter at en skipsmegler på tirsdag ble dømt for grov korrupsjon overfor en tidligere logistikksjef i Ewos, sier nå Økokrim at det ikke vil være unaturlig å etterforske mottagersiden av pengene i saken.

Skipsmegleren ble på tirsdag idømt 11 måneders fengsel av Sør-Trøndelag Tingrett.

«Siktede har drevet virksomhet som skipsmegler. Han har erkjent å ha utbetalt over kr 690 000 til logistikksjefen hos sin største kunde. Korrupsjonen har foregått over nærmere 8 årskriver Økokrim på sine hjemmesider.

Dommen slår fast at:

«Riktignok var det den tidligere Ewos-ansatte som fakturerte de beløpene korrupsjonshandlingene omfatter, men i den perioden siktelsen dekker var dette i samsvar med en ordning partene hadde etablert praktiserte i en årrekke.»

På direkte spørsmål til Økokrim fra Kyst.no om man nå kommer til å sikte eller tiltale den tidligere logistikksjefen, sier påtaleansvarlig i Økokrim, politiadvokat Maria Bache Dahl, at de er ganske tilbakeholdne med å kommentere hvilke etterforskninger de holder på med.

Men hun tilføyer:

– Det er ikke unaturlig å også se på mottagersiden av disse handlingene som er pådømt.

Skipsmegleren som ble dømt tirsdag, har ikke vedtatt dommen, så den er ikke rettskraftig ennå, men på generelt grunnlag bekrefter Bache Dahl at en slik dom gir dem et godt utgangspunkt for den videre prosessen.

– Det er klart at en tilståelsesdom, som også innebærer et rettslig avhør, fungerer som et bevis overfor eventuelle andre impliserte parter.