Offshore kontrakter

Solstad Offshore og DOF har inngått befraktningsavtaler med ConocoPhillips henholdsvis Petrobras.

Solstad Offshore og DOF har inngått befraktningsavtaler med ConocoPhillips henholdsvis Petrobras.

Solstad Offshore og ConocoPhillips Skandinavia har inngått en langsiktig befraktningsavtale for leie av AHTS-STBY skipet Normand Mjolne.

Avtalens varighet er 2,5 år fast med opsjon på ytterligere 3 x 2 måneder. Oppstart av kontrakten er i oktober 2008. De kommersielle betingelsene er konfidensielle mellom partene, men gir rederiet en akseptabel avkastning.

DOFs datterselskap Norskan har inngått en intensjonsavtale om forlengelse av tre befraktningskontrakter med Petrobras som representerer totale inntekter på ca. NOK 3,1 mrd. for den nye faste perioden.

Kontraktene gjelder for Norskans tre ankerhåndteringsfartøyer Norskan Botafogo, Skandi Rio og Skandi Fluminence. Den forlengete faste periode for hver kontrakt er seks år med oppstart ved utløpet av gjeldende kontrakter med Petrobras. DOF Subsea Brasil vil ha ROV-oppdrag på to av skipene. Kontraktsverdiene som nevnt ovenfor inkluderer inntekter for to arbeids – ROVer. Avtalen er med forbehold om endelig styregodkjennelse i Petrobras.

Norskan Botafogo, Skandi Rio og Skandi Fluminence er fartøy av type UT 722 L design. Skipene er bygget i Brasil og seiler med brasiliansk flagg og brasiliansk mannskap. Skipene har vært engasjert for Petrobras siden levering.

DEL