ODIM's ordrereserve til nytt rekordnivå

ODIM opprettholdt den sterke veksten inn i 2008 som følge av høyt aktivitetsnivået i offshoresektoren. En ordreinngang på 542 millioner kroner i første kvartal brakte ordrereserven opp til 2.162 millioner kroner, tilsvarende en ny historisk rekord, etter et spesielt sterkt kvartal for seismikksegmentet som rapporterte en ordreinngang på 340 millioner kroner.

Omsetningen i første kvartal ble 450,2 millioner kroner, opp 52,7 prosent fra tilsvarende kvartal i fjor. Driftsresultat før renter, skatter, avskrivninger og amortiseringer, EBITDA, var 78,5 millioner kroner, tilsvarende en økning på 66,3 prosent fra første kvartal 2007. EBITDA-marginen endte på 17,4 prosent, eller 1,4 prosentpoeng høyere enn i tilsvarende periode i fjor.

Veksttakten er opprettholdt også inn i andre kvartal og ordreinngangen ligger etter at første halvdel av kvartalet på over 640 millioner kroner. Så langt i 2008 utgjør ordreinngangen i overkant av 1.200 millioner kroner.

– ODIM opplever for tiden et svært godt aktivitetsnivå og vi leverer nok en gang solide finansielle resultater. Jeg er spesielt godt fornøyd med at ODIM klarer å opprettholde høye marginer med den knappe ressurssituasjonen som eksisterer i så godt som alle deler av oljeserviceindustrien for tiden, sier konsernsjef Jogeir Romestrand i en kommentar.

ODIM opprettholder det kortsiktige mål om å oppnå en omsetning på to milliarder kroner i 2008. I de kommende kvartaler kommer ODIM til å intensivere kommersialiseringen av automatiserte håndteringsløsninger til det hurtigvoksende dypvannsmarkedet ytterligere.

DEL