ODIM tildeles subsea- og dypvannskontrakt til 52 millioner kroner

ODIM er i dag tildelt en kontrakt av Zhejiang Shipbuilding (Sinopacific Group) i Kina til en verdi av 52 millioner kroner for automatisert håndteringsutstyr.

I følge kontrakten skal ODIM levere fire automatiserte håndteringssystemer for fjernstyrte undervannsfartøyer (ROV), eller ODIM LARS (launch and recovery system), samt to ODIM ABAS dekkskraner. Systemene skal leveres i 2009, og skal installeres på to IMR-fartøy (inspection, maintenance and repair) som er under bygging for Neptune Offshore i Fosnavåg.
ODIM LARS er etablert som en industristandard på nye subsea-fartøyer. Systemet skal håndtere fjernstyrte undervannsfartøy som skal brukes på ned til 4.000 meters dyp.
– For hver ekstra dag en ROV er i operasjon øker inntjeningen til vår kunde. Våre løsninger er utviklet for å gjøre våre kunder mer effektive i sin operasjon. Den aktive hiv kompenseringen på ODIM LARS kompenserer for fartøyets bevegelser i bølger. Det betyr at det operative værvinduet for kunden kan utvides og sikkerheten økes, sier direktør Jon Olav Kopperstad.

– Subsea og dypvannsmarkedet vokser raskt, og potensialet innenfor konstruksjon- og installasjonsmarkedet er stort både på kort og lang sikt. Oppkjøpet av ABAS Crane (nå ODIM ABAS) har vært et viktig element for utvikle dette markedet videre. Selskapet kompletterer ODIM-konsernet på en utmerket måte med tanke på kompetanse, kapasitet og produktportefølje, sier visekonsernsjef Kjetil Leine.

DEL