ODIM – strategisk oppkjøp for dypvannsaktiviteten

På slutten av fjoråret inngikk ODIM en kjøpsavtale overtagelse av ABAS Crane (Aukra) og Aker Brattvaag Winch (Søvik) for til sammen 80 millioner kroner. Selskapene leverer blant annet spesialkraner, løfteinnretninger og spesialiserte elektriske vinsjer for skip og offshoreinstallasjoner.

Tanken var at produktene sammen med Odims unike ODIM CTCUTM teknologi og systemer for krevende installasjonsoppdrag på dypt vann vil utgjøre en komplett systempakke for kunder i dypvannsmarkedet. Oppkjøpet var derfor av strategisk betydning i forhold til Odims satsing på det hurtig voksende dypvannsmarkedet.
Konsernsjef Jogeir Romestrand i Odim uttalte da
– Kombinasjonen mellom vår unike ODIM CTCUTM-teknologi og ABAS Cranes offshorekraner vil gjøre våre kunder svært effektive under installasjonsfasen på dypt vann, et segment hvor Odim tidligere har kommunisert at vi ser et betydelig potensial. En viktig målsetting med oppkjøpet er å lansere en kran som vil effektivisere marine operasjoner på dypt vann.
Romestrand la til at med denne transaksjonen får Odim tilført viktig kompetanse og kapasitet, og at oppkjøpet umiddelbart vil styrke Odim som en komplett systemleverandør av bakdekksløsninger i flere markedssegmenter.
Selger av de to bedriftene var Akers heleide datterselskap, Aker Capital. ABAS Crane og Aker Brattvaag Winch omsatte i første halvår 2007 samlet for cirka 60 millioner kroner.

200smart_1_652044317.jpg
I fjor høst fikk ABAS Crane ordren for tre avanserte kraner til verdi nær NOK 50 millioner til FPSO enheten Aker Smart 1.

ABAS Crane og Aker Brattvaag Winch
ABAS Crane, Aukra designer og leverer spesialkraner og løfteinnretninger til skip og offshoreinstallasjoner. Aker Brattvaag Winch i Søvik er spesialisert på elektriske vinsjer til skip og installasjoner. Begge selskapene håndterer selv salg, design, produktutvikling og installasjon, mens produksjonen skjer hos underleverandører i henholdsvis Tsjekkia og Romania.
Et eksempel på en forretning som Odim har inngått etter oppkjøpet, er fire kontrakter for levering av automatiserte håndteringssystem basert på elektrisk frekvensstyrte vinsjer til en samlet kontraktsverdi på i overkant av 60 millioner kroner.
Håndteringssystemene ligger innenfor et produktområde der Odim har styrket seg gjennom oppkjøpet av det som nå heter ODIM Brattvaag Winch.
Det skal leveres vinsjløsninger inkludert kontrollsystem til følgende kunder:
– Aker BioMarine (Norge): Engineering og levering av vinsjepakke bestående av komplett fangstutstyr for krill til fartøyet «Atlantic Navigator». Verdi 29 millioner kroner.
– Pesquera Sanford Argentina (Argentina): Engineering og levering av komplett håndteringssystem for tråling. Verdi 11 millioner kroner.
– To kontrakter til Aker Yards (Søviknes og Brevik): Engineering og levering av fortøyningsvinsjer. Verdi på til sammen 19 millioner kroner.
– Noble Drilling (USA): Engineering og levering av fortøyningsvinsjer. Verdi 4 millioner kroner.
Administrerende direktør Jan Kjærstad i ODIM Brattvaag Winch uttalte:
– Frekvenskontrollerte vinsjer øker brukervennligheten med presis regulering og kontroll på vinsjene, og de gir lave drifts- og vedlikeholdskostnader som igjen har en positiv effekt på miljøet. Disse kontraktene viser at teknologien har kommet til sin rett, og at det er et betydelig potensial i dette.

DEL