ODIM med ny seismikk kontrakt til Kina

Illustrasjonsfoto
ODIM har undertegnet en ny kontrakt med kinesiske China Oilfield Services Limited (COSL) for leveranse av automatiserte håndteringssystem til et 12 streamer seismikk fartøy.

Kontraktsverdien er på i overkant av 90 millioner kroner, og utstyret skal leveres innen utgangen av 2009.

COSL er den største aktøren på 3D marin seismikk i Kina.
– Dette er den tredje seismikkleveransen fra ODIM til COSL, og stadfester vår posisjon også i det kinesiske markedet, sier Idar Hatløy, direktør for seismikk i ODIM.

DEL