ODIM med ny seismikk kontrakt til Kina

Illustrasjonsfoto.
ODIM har undertegnet en ny kontrakt med kinesiske BGP for leveranse av automatiserte håndteringssystem til et 12 streamer seismikk fartøy.

Kontraktsverdien er på 80 millioner kroner, og utstyret skal leveres innen utgangen av 2009. Dette er den andre kontrakten vi har fått fra selskapet BGP. BGP opererer allerede BGP Pioneer som har handteringsutstyr fra ODIM.

Vi har nå inngått seismikk kontrakter til 170 millioner til det kinesiske markedet det siste halve året, og dette stadfester vår posisjon. Dette er et marked som ODIM ser på som veldig spennende i
fremtiden, sier Idar Hatløy, direktør for seismikk i ODIM.

DEL