Nytt losformidlingssystem

Illustrasjonsfoto
I dag startet operasjonell testing av Kystverkets nye losformidlingssystem "Njord". Mandag 9. juni skal Kystverkets nye losformidlingssystem integreres med skipsrapporteringssystemet SafeSeaNet.

Med denne lanseringen vil Kystverket og samarbeidspartnere få et arbeidsverktøy som vil bidra til en enklere og mer effektiv skipsrapportering og losbestilling.

Det nye systemet er basert på innspill og behov fra interne og eksterne brukere.

Det har vært Kystverkets mål å utvikle en ny versjon som gir økt brukervennlighet og effektiv rapportering, losbestilling og formidling. Den nye versjonen vil lette den totale arbeidsprosessen til de som håndterer disse oppgavene til daglig, samtidig som man øker kvaliteten til Kystverkets tjenester ved å forenkle informasjonsflyten utad.

Nye og forbedrede funksjoner:

• Agenten får bekreftet losbestilling og endring av bestilling via e-post.
• Agenten vil kunne se fakturaen i SafeSeaNet etter endt oppdrag.
• Brukeren kan vedlikeholde sine egne data.
• Årsavgiften bestilles elektronisk i systemet.
• Det kan registreres flere losbestillinger per seilas.
• Seilaser med farledsbevis kan registreres i systemet.
• Gjenbruk av tidligere registrerte seilaser.
• Enklere registrering av ISPS-anløp.

Med innføring av ny versjon går Kystverket et skritt videre mot en ny fase, der informasjon fra skipstrafikken skal skje via et nettbasert system – og ikke via papir, e-post, faks eller telefon som nå er skipstrafikkens hovedmetoder for innrapportering. Skipperbeviset, som i dag er papirbasert utgår til fordel for en elektronisk utgave. Ved å benytte elektroniske og nettbaserte tjenester vil både ansatte i Kystverket, de om bord og agenter slippe unødig papirarbeid.

SafeSeaNet-portalen

DEL