Nytt installasjonsfartøy for offshore vindmølle fundamenter

Installasjon av jacket fundament
Ingenium utvikler unik katamaran for installasjon av fundamenter for offshore vindmøller.

Markedet for offshore vindmøller er i sterkt vekst. Det er installert eller under bygging cirka 1 500 offshore vindmøller, hovedsakelig i Nord Europa. Mer enn 10 000 er under planlegging. Det er et stort behov i markedet for kostnadseffektivt installasjonsmetoder og utstyr. Ingenium AS i Oslo har tatt utfordringen og utviklet en katamaran for installasjon av fundamenter for offshore vindmøller. Ingeniørarbeidene er langt framskredet og klassedesign er ferdig. I oktober skal det gjennomføres modelltest i tank for å få bekreftet sjøegenskapene. Byggekontrakt for det første fartøyet er klar til å settes ved utgangen av 2011.
Fartøyet utviklet av Ingenium AS er katamaran med lengde 120m og bredde 45m. Påmontert dekket er en ramme for installasjon av ulike type vindmøllefundamenter som jackets, mono-peler og sugeanker i vanndyp fra 15m til 60m. Fundamentene lastes om bord og fraktes liggende og svinges 90 grader før de settes ned på sjøbunnen. Katamaranen, som er utstyrt med dynamisk posisjoneringssystem, har kapasitet til å installere fundamenter med vekt opp til 1000 tonn, lengde 83m og bredde 31m x 31m. Fartøyet er typegodkjent av Germanischer Lloyd.

Katamaranen kjennetegnes ved:
• Store kostnadsbesparelser ved installasjon av fundamenter sammenlignet med tungløft- og oppjekkbare fartøyer som i dag benyttes.
• Uavhengig av bunnforhold, noe som ikke er tilfelle ved bruk av oppjekkbare fartøyer.
• Gode sjøegenskaper.
• Kjent teknologi sammensatt på en unik måte.

Prosjektleder hos Ingenium AS, Paal Strømstad, har store forventninger til katamaranen.
”Vi har presentert den til en rekke installasjonsselskaper og utbyggere i bransjen og fått svært positiv tilbakemelding. Norsk Forskningsråd støtter også utviklingen. Teknologisk er vi på trygg grunn”.
”Katamaranen kan også installere komplette vindmøller med fundamenter påmontert. Dagens teknologi setter dessverre en stopper for det. Turbinene ikke er designet for å fraktes liggende og svinges 90 grader som installasjonskonseptet vårt er basert på. Når det tilrettelegges for det snakker vi om svært store installasjonsbesparelser”, fortsetter Strømstad.
”Markedet er stort. Jacket fundamentene kan sammenlignes med dem som brukes for offshore platformer. Vi snakker om mer enn 10 000 vindmøllefundamenter. Til sammenligning er det kun installert cirka 500-600 jacket fundamenter for plattformer i Nordsjøen de siste 40 årene”, sier Strømstad.
”Byggekostnader er anslått til 350 millioner kroner, en tredjedel av prisen på tungløft- og oppjekkbare fartøyer. Vi er i markedet for å finne samarbeidspartnere og investorer for å få realisert prosjektet, og har godt håp om få til en løsning”, avslutter Paal Strømstad.

DEL