Nytt bygg og simulatorsenter til Universitetet i Tromsø

I 2012 starter byggingen av dette praktbygget i Tromsø. Her vil de maritime studiene og simulatoraktiviteten flytte inn i 2013. Simulatorene vil ligge bak den kurvede veggen til høyre.
Det var en gledestrålende rektor Jarle Aarbakke som på et improvisert allmøte den 9. september kunne fortelle studenter og ansatte at det i statsbudsjettet for 2012 er lagt inn penger til nytt teknologibygg ved Universitetet i Tromsø.

Det var kunnskapsminister Tora Aasland som like før hadde lekket nyheten på sin valgkampturne i Tromsø. Dermed kan de maritime studiene se slutten på den kummerlige tilværelsen de har slitt med i mange år i brakkene langs Strandveien.
Det såkalte teknologibygget vil i tillegg til de nautiske studiene huse ingeniørstudier, simulatorsenter, deler av geofysikk, samt at miljøet på Nordlysobservatoriet får plass. Bygget vil få plass til ca. 560 studenter og ca. 260 ansatte forskere og lærere.
I det over 8000 m3 store bygget er det satt av omfattende plass og arkitektoniske signaleffekter til maritime simulatorer. Bygget vil bli forbundet med andre bygninger på campus i Breivika med glassganger og er kostnadsberegnet til noe i overkant av 400 mill. kroner.
Det nautiske studiet har de siste årene slitt med relativt dårlig søkning i forhold til de tre andre maritime høgskoleutdanningene i landet. At kun 10 studenter startet på nautikk i år har sammenheng med strenge inntakskrav, men man skal heller ikke undervurdere betydningen av mangelfull lokalitet.
Med et slikt løft som nå er bebudet er det grunn til å tro at interessen for studiet vil øke, samt at man kan utnytte synergier fra andre tunge og tilgrensende fagmiljø.