”NyFrakt-prosjektet”: På tide å se mulighetene ved sjøtransport

Falkvik
-Man kan lett få inntrykk av at den offentlige debatten om transport av varer kun dreier seg om alternativene veg eller jernbane. Da overser man det som er ”Riksvei nr. 1” i Norge, nemlig sjøveien.

Det har i lang tid vært en politisk målsetting å få mer gods fra vei til sjø. Problemet er bare det at det ingen snakker så mye om, gjøres det gjerne heller ingenting med. Det er synd for næringslivet, det er synd for den maritime næringen og det er ikke minst synd for miljøet. Det er nå på tide at mulighetene ved sjøtransport løftes frem i lyset, sier daglig leder i Maritimt Forum Jørn Prangerød.

Det går i dag det mer enn 700 skip i norsk nærskipsfart, og i motsetning til vei og bane, så gir naturens infrastruktur her god plass til enda flere skip. Næringslivet i Norge er avhengig av effektive, sikre og pålitelige transporttjenester innen Norge og til det Europeiske markedet.

En av utfordringene knyttet til å få mer gods over til sjø er at enkelte segmenter innen nærsjøfart består av skip som er rundt 30 år gamle. Fraktefartøyenes Rederiforening har derfor tatt initiativ til prosjektet ”NyFrakt”, som er gjennomført med støtte fra Norges Forskningsråd. Resultatet er klart i disse dager. Forskningsmiljøet ved Marintek og Rolls Royce har i fellesskap utviklet et helt nytt skipskonsept som med forbedret skrogdesign og gassdrift reduserer drivstofforbruket med opp mot 50 prosent! Det betyr igjen en betydelig reduksjon i CO2-utslipp, samtidig som utslippet av svovel, NOx og andre partikler nærmest blir eliminert.

-En utfordring er at de skipene vi gjennom NyFrakt-prosjektet har utviklet er 15-20 millioner kroner eller 10-15 prosent dyrere å bygge enn et konvensjonelt skip, men mye av dette tas inn ved reduserte drivstoffkostnader, sier Siri Hatland, daglig leder i Fraktefartøyenes Rederiforening.

Det perfekte tidspunkt for en slik flåtefornying er nå! Verft og utstyrsleverandører opplever ordretørke og skriker etter nye oppdrag. Det er politisk klima i EU for å akseptere strakstiltak for miljøet og for å videreføre verftsindustrien i Europa. En mer konkurransedyktig sjøtransport vil medføre overføring fra vei til sjø med vesentlig samfunnsgevinst.

Så hvorfor ikke da bare sette i gang å bygge?

-Rederiene sliter med dårlige inntjening på grunn av finanskrisen, samt manglende finansiering i et tøft marked. I tillegg er rederiene her relativt små, og har gjerne fra 1-5 skip. Dette gjør det svært vanskelig for disse rederiene å realisere flåtefornying selv om tidspunktet er ideelt. Vi må ha en bred miljørettet tiltakspakke fra norske myndigheter for å få det til. Den må bl.a. inneholde en finansieringsordning tilsvarende den de har i Danmark, avslutter Hatland, med klar adresse til norske myndigheter.

DEL