Nye vedtekter: Norsk interesse

Wenche Nistad / Foto: Giek
Nærings- og handelsdepartementet har gitt GIEK nye vedtekter. Det åpnes nå for at GIEK kan garantere for lån som er i nasjonal interesse.

Det behøver dermed ikke være konkrete leveranser fra Norge for at GIEK skal kunne stille garanti. – Med denne vedtektsendringen kan GIEK nå tilby det samme som flere andre vesteuropeiske garanti-institutter allerede kan, sier Wenche Nistad, administrerende direktør i GIEK.

I de nye vedtektene heter det at:

«Det kan gis garantier i forbindelse med finansiering av eksporttransaksjoner som i betydelig grad fremmer norsk interesse. Med norsk interesse forstås eksporttransaksjoner med og i utlandet som fremmer norsk verdiskapning.»

– Vi er glade for at vårt mandat nå er utvidet, sier Wenche Nistad.

Mindre skip og innretninger til havs

Nå kan GIEK også stille garanti ved bygging eller ombygging av fartøy under 100 bruttotonn, fartøy uten fremdriftsmaskineri og innretninger til havs. Disse kan for eksempel være knyttet til fornybar energi og vindkraftanlegg.

Denne endringen kommer i form av tilføyelser til vedtekten om garanti for byggelån til skip. Tidligere har denne omfattet bygging eller ombygging av skip i Norge (etter OECD-definisjonen av skip). I de nye vedtektene heter det nå i tillegg at garanti kan gis for lån til selskap i Norge for:

«Bygging eller ombygging av fartøy under 100 bruttotonn som kan registreres i norsk skipsregister og som skal brukes i næring. Bygging eller ombygging av fartøy uten fremdriftsmaskineri. Bygging, ombygging eller sammenstilling av innretninger til havs eller produksjon av vesentlige underleveranser til disse.»

DEL