Nye tider – nye muligheter

Antallet mindre skip i tradisjonell kyst-/fraktefart, samt antall fiskefartøyer, blir stadig redusert. Rent statistisk har vi tall som viser at i 1980 hadde vi 26.408 registrerte fiskefartøyer i Norge, og i 2009 var tallet redusert til ca en fjerdedel – og utgjorde 6526 registrerte fiskefartøyer. Det vil alltid være en viss avgang grunnet havari, branner m.m., men de aller fleste går ut av drift på grunn av at de er blitt uøkonomiske eller tungvinte å drive. Enkelt sagt, de er blitt umoderne.

Mange av disse skipene er i utmerket stand, og kan rent teknisk ha en fortsatt lang ”levetid”, men grunnet endringer i markedet blir de faset ut selv om de er altfor gode til å hugges opp.
Da gjelder det å være kreativ og et eksempel på det finner vi hos vår nabo i sør, Danmark, der tråleren ”Reykjanes” endret status fra fiskefartøy til fugletellerfartøy.
Dette som en følge av den stadige utbyggingen av vindkraftanlegg til havs, og de krav som stilles til overvåking av hvordan denne aktiviteten virker inn på sjøfuglene.

Denne oppgaven har tidligere blitt utført på ”deltid” av fiskefartøyer, men har etter hvert blitt så omfattende at det har oppstått et marked for et spesialfartøy, som selvsagt også tar oppdrag for offshore-kunder. Fugletelling utgjør bare en del av driftsgrunnlaget for skipet. Dette viser likevel hvor viktig det er å være ”på hugget” for de nye mulighetene som alltid vil åpne seg i et marked som er i endring.
Med vår lange kyst, og med de planer og ønsker som foreligger om utbygging av vindkraft til havs, utbygging av nye oljefelter, utbygging av tidevannskraftverk og bølgekraftverk, vil der definitivt dukke opp en ”underskog” av nye forretningsmuligheter. Da gjelder det å se mulighetene, som skipper Stenberg, som bestemte seg for å bygge om tråleren ”Reykjanes” til nye oppgaver.
Konverteringen fra fiskefartøy til Offshore Service Vessel krevde selvsagt en del ombygging/modernisering av tråleren, og denne oppgaven løste prosjektkoordinator NT Offshore i samarbeid med blant annet OSK Ship Tech, og North Sea Ship Agency.
Selve ombyggingsarbeidet ble utført ved Pomerania-verftet i Polen, og da det krevdes bekvemmeligheter for de medfølgende ornitologer og fugletellere, måtte der bygges ny bysse/messe, flere lugarer, samt ny og bedre brann- og lydisolering.
Det finnes helt sikkert et stort antall tilsvarende fartøyer langs kysten, som kan gies, om ikke et nytt, så i hvert fall et forlenget ”liv” ved relativt enkle midler. Til glede for reder og ansatte, for verftene som sørger for ombygging, og for utstyrsleverandører.
Bak firmaet NT Offshore i Esbjerg, som har vært prosjektledere i forbindelse med ombyggingen av ”Reykjanes”, står folk med erfaring både fra ordinær sjøfart, offshorevirksomhet og fra fiskefartøyer.
Selskapet har bygget opp en organisasjon som kan ta seg av ombygginger av skip, teknisk management, planlegge vedlikehold, innkjøp og logistikk. – Ja , de dekker det meste. Men man bør kanskje også nevne en av grunnsetningene i forretningkonseptet: – Tenke nytt, i stedet for å kopiere!
Så gjenstår det å se hvor lang tid det tar før før vi får det første ”fugletellerfartøyet” i Norge, men det er sikkert ingen som blir overrasket om det har hjemmehavn på Møre!

DEL