Nye skip strømmer på

EGD tar levering av M/S "Sofie Victory" innen kort tid.

I løpet av få uker i det nye året øker EGD-flåten med over 100.000 dødvekt-tonn. Fra det amerikanske gigantrederiet Gener8 Maritime, Inc. har Espen Galtung Døsvig sitt rederikonsern EGD Shipholding kjøpt et 2004-bygget kjemikalie/produkttankskip, MT «Gener8 Consul».

Det Uljanik-bygde 47.171 dødvekt-tonn store skipet har fått navnet MT «Thelma Victory» og skal befraktningsmessig drives av Champion Tankers AS i Bergen. Det Bahamas-registrerte skipet blir NIS-registrert. Den andre tilveksten til EGD-flåten er ECO ultramaks bulkskipet MS «Sofie Victory» som skal leveres fra et kinesisk verft i løpet av første kvartal. Mens EGD eier 100 prosent av det innkjøpte tankskipet, har EGD tatt en eierposisjon på ca. 80 prosent i bulkskipet. Resten står en partner for. Også det nye bulkskipet  blir NIS-registrert.

Adm.dir. Magne Øvreås i EGD Shipholding opplyser til www.skipsrevyen.no at det ca. 63.000 dwt. store skipet er langtidsbefraktet til et utenlandsk selskap til tilfredsstillende hyre.

Det er Øvreås og Espen Galtung Døsvig sin målsetting i større grad å ta eiermessig kontroll over skipene i EGD-systemet. I dag omfatter shippingvirksomheten 23 skip med andeler fra 15 og opptil 100 prosent eierposisjon.

– Vi har beveget oss fra en mer passiv investeringsprofil til en mer aktiv tilnærming med skip tilpasset vår langsiktige satsing i de markeder vi har valgt å være i, sier Øvreås.

Det er imidlertid fremdeles en broget forsamling skip i EGD-porteføljen. Alt fra 22 prosent eierandel i Hurtigruteskipet MS «Nordlys» via 15 prosent i to Brage forsyningsskip og mellom 15 og 30 prosent i tre Utkilen kjemikalietankskip, 20 prosent i to Tailwind biltransportskip, 20 prosent i fem Tailwind LPG-skip, og 25 til 30 prosent i tre Seven Seas Carrier bulkskip, samt 100 prosent i fem kjemikalie/produkttankskip som seiler i Champion-systemet.