Nye seismikk og supplykontrakter til Evomec AS

Nye seismikk og supplykontrakter til Evomec AS
Evomec har den siste tiden inngått flere kontrakter på håndteringsutstyr for seismikk og supplymarkedet.

Kontraktene har en samlet verdi i størrelsesorden 20 mill med levering i 2010. Noen av kontraktene gjelder utvikling av nye og innovative systemer mot markedsledende kunder og har et stort potensiale. Det er ekstra hyggelig for Evomec med nye kontrakter mot store selskaper innenfor seismikkmarkedet.

Vi ser nå tegn til bedring i seismikkmarkedet og det forventes at det tar seg ytterligere opp utover året. Evomec forventer en vekst i 2010 i forhold til fjoråret og selskapet har tro på at 2011 kan bli et godt år, sier Markedssjef Ove Sandnes.

DEL