Nye regler for tømming av lusemiddel fra brønnbåt

Jan Harald Hauvik leder i Brønnbåteiernes Forening. Foto: Gustav-Erik Blaalid.

Av: Magnus Petersen, kyst.no

Jan Harald Hauvik leder i Brønnbåteiernes Forening er glad for de nye reglene for tømming av legemidler mot lakselus fra brønnbåter. – Vi er glad for at dette kommer. Det er klare regler, slik at det ikke er tvil om regelverket, sier han til kyst.no.

Nærings – og fiskeridepartementet har innført regler som innebærer at det blir forbud mot tømming av vann tilsatt legemidler mot lakselus fra brønnbåt i og i nærheten av reke- og gytefelt (forbudssoner). Tømming skal foregå minst 500 meter fra feltene.

– Dette er vi godt fornøyd med, sier Jan Harald Hauvik og legger til at det er en praksis de har etterlevd så lenge han kan huske.

Endrer ikke praksis

De nye reglene vil ikke by på noen problemer eller omstillingsbehov for brønnbåtnæringen.

– Det er akkurat sånn vi har praktisert, og vi har faktisk gått ut med påminnelse til alle våre medlemmer om at det skal holdes en avstand opptil 1000 meter fra slike felt.

Han sier at regelverket ble akkurat slik de håpet og som brønnbåteierne har anbefalt.

– Det er helt i tråd med det vi har forventet, og våre anbefalinger. Det er relevant å få etablert forbudssoner og ikke utslipp-soner, påpeker han.

Regelverket mener han vil føre til at det ikke blir stilt urettmessige spørsmål ved praksisen deres som omhandler utslipp av legemidler.

– Vi er glad for at dette kommer. Det er klare regler, slik at det ikke er tvil om regelverket.

DEL