Nye Kystvaktskip basert på gamle spesifikasjoner

Illustrasjon: Forsvarsmateriell

Stein Lier-Hansen uttaler på Norsk Industri sine hjemmesider at han synes det er «hårreisende at Forsvarsmateriell ikke ber om «state of the art», men bygger nye Kystvaktskip på 2013-spesifikasjoner.

LMG Marine vant i 2013 konkurransen om design av nye Kystvaktskip. Nå har Forsvarsmateriell sendt ut forespørsel til seks verft om bygging av tre nye skip. Problemet er bare at skipene, som skal leveres i 2022, vil være basert på flere år gamle spesifikasjoner.

– Vi er glade for at regjeringen har bestemt at kontraktene skal gå til norske verft. Men vi syns det er merkelig at Forsvarsmateriell utelukker bruk av ny teknologi, som LNG-framdrift og batterihybride løsninger. Man legger merke til hva Kystvakten velger. De nye skipene kunne blitt en måte å vise frem den kompetansen og kunnskapen som ligger hos norske verft, og på den måten åpnet opp for nye, verdifulle eksportmuligheter, sier bransjesjef for maritim bransje, Lars Gørvell-Dahll.

Også leder i Fellesforbundet, Jørn Eggum er enig: – Vi har utviklet ny teknologi som kan bidra til lavere vedlikeholdskostnader. Et tett samarbeid med industrien i utviklingsfasen vil etter vår mening komme Forsvaret til gode. Stortinget har jo også i sitt budsjettvedtak understreket at de skal gjøres et fremtidsrettet innkjøp der samarbeid med industrien blir viktig for å oppnå dette, sier Eggum til Norsk Industri.

DEL