Nye kontrakter for rundt 40 millioner til Bergen Group

To av bedriftene innen Bergen Group konsernet har sikret seg oppdrag for rundt 40 millioner kroner. Det dreier seg om Bergen Group Skarveland i Sunnhordland og Bergen Group Dreggen i Bergen.

Bergen Group Skarveland er blitt tildelt jobb som omfatter engineering, materiellleveranser og arbeidsledelse i forbindelse med rørinstallasjoner på et PSV-offshorefartøy under bygging ved JSC Shipbuilding i Sankt Petersburg. Verdien er beregnet til omkring 11 millioner kroner. Arbeidet skal utføres i annet halvår 2010.
Den største jobben er det Bergen Group Dreggen som har sikret seg. Denne bergensbaserte industribedriften skal levere offshorekraner til to rigg-enheter under bygging i Østen. Kontraktene har en beregnet ordreverdi på mellom 25 og 30 millioner kroner. Begge kontraktene har leveringsdato i løpet av annet kvartal 2011.

DEL