Nye Farstad-kontrakter

"Far Service" er solgt.
Farstad Shipping har inngått 3 års befraktningsavtale (pluss opsjon på 3 x 1 måned) med Marathon Norge for plattform supplyskipet Far Service (UT 745, 1995, 4.680 DWT).

Oppstart for kontrakten vil være i august umiddelbart etter at eksisterende befraktning er avsluttet.

Peterson i Nederland har erklært første års opsjon på plattform supplyskipet Far Splendour (P 106, 2003, 3503 DWT) med oppstart i slutten av desember og i direkte fortsettelse av eksisterende kontrakt.

Coogee i Australia har forlenget avtalen vedr. ankerhåndteringsskipene Lady Valisia (ME 303, 1983, 12.240 BHP) og Lady Gerda (Hart Fenton, 1987, 8.660 BHP) med 10 måneder fra henholdsvis 1. oktober og 1. desember.

Avtalene har en samlet verdi på ca 293 millioner kroner.

DEL