Nye Dof-kontrakter for plattformforsyningsskip

Nydelig arkivfoto av et "Skandi"-skip.

Austevollrederiet DOF ASA har blitt tildelt fem nye kontrakter for plattformforsyningsskip. Fire av avtalene gjelder forsyningstjensten på britisk sokkel, mens en kontrakt er for operasjon utenfor Egypt.

Avtalene er som følgende:

En 3 års fast kontrakt + inntil 2 års opsjoner med Total UK for MS «Skandi Barra». Kontrakten har oppstart i februar 2015, som er direkte kontinuasjon med dagens kontrakt. Bergens-registrerte MS «Skandi Barra» er på 4.150 dwt, bygget i 2005 ved Søviknes Verft.

En 3 års fast kontrakt + inntil 2 års opsjoner med Total UK for MS «Skandi Buchan». Kontrakten har oppstart i september 2015, som er direkte kontinuasjon med dagens kontrakt. Bergens-registrerte MS «Skandi Buchan» er på 4.257 dwt og er bygget i 2002 ved Fitjar Mek. Verksted.

En ett års fast kontrakt med Chevron North Sea Limited, på vegne av TEAM Marine, for MS «Skandi Sotra». Kontrakten inkluderer 4 x 6 måneders opsjoner og vil ha oppstart i desember 2014.

Team Marine er en marine logistikk puljeordning for Chevron North Sea Limited, Conocophillips UK Limited, Dana Petroleum (E&P) Limited and Hess Limited. Bergens-registrerte MS «Skandi Sotra» er på 3.933 dw.t. og er bygget i 2003 ved Myklebust Verft.

En 10 måneders fast kontrakt + inntil 9 måneders opsjoner med CNR International (UK) Limited for MS «Skandi Marstein». Kontrakten har oppstart i desember 2014, som er direkte kontinuasjon med dagens kontrakt. Bergens-registrerte MS «Skandi Marstein» er på 4.257 dwt., og er bygget ved Brattvåg Skipsverft i 1996.

En fast kontrakt til august 2016 + 1 år opsjon med BP Egypt for MS «Skandi Texel». Kontrakten har oppstart i desember 2014. Bergens-registrerte MS «Skandi Texe» er på 2600 dwt. og er bygget i 2006 ved Fitjar Mek. Verksted.