Nybyggene – hvilket fremdriftssystem har de?

Vi har sett litt på fremdriftssystemene som er valgt på nybygg levert fra norske verft i 2007 omtalt i SKIPSREVYEN. Det viser seg at det er “rom for mange”, og flere fabrikanter finner tydeligvis “sitt marked”. I denne forbindelse kan det være riktig å dele leveringene opp i (1) offshore skip og (2) de andre.

Offshore
Merkenavnene CAT og Bergen er de som forekommer flest ganger med Wärtsilä som god nummer tre når det gjelder motorvalg. Andre motorfabrikanter til offshore rederiene er MAN B&W, MaK og ABC. Blant generator leverandørene til dieselelektrisk fremdriftssystemer ser det ut til at Siemens, Scandinavian Electric Systems og ABB er toneangivende, men også Leroy Somer og Alconza fremstår med flere leveranser. Når det gjelder fremdrifts propellanlegg, kan det virke som om Rolls Royce er i en klasse for seg, men noen ordrer har også funnet veien til Scana Volda, Schottel, Finnøy og Wärtsilä.

Dieselelektrisk
Vi har i noen år fulgt fremgangen til dieselelektrisk fremdrift for offshorenæringen. I 2004 var andelen nybygg med denne typen fremdriftsanlegg bare 24%. For 2006-leveringene var andelen kommet opp i 43%, og for 2007 kan man si at omtrent halvparten var utstyrt med dieselelektrisk fremdriftsmaskineri.

“De andre”
Selv om offshore næringen synes svært dominerende innen norsk skipsbygging, er antallet leveringer av andre typer fartøyer ganske stort og utgjør faktisk to tredjedeler av nybyggene. Her har vi da inkludert sjarker og arbeidsbåter i tillegg til ferger, hurtigbåter, lasteskip, fiskebåter, brønnbåter, losbåter og redningsskøyter.
Motorfabrikantene og propelleverandørene finner her sine markeder, og noen er ganske dominerende innen visse kategorier, for eksempel Nogva Scania og Helseth med respektive leveranser, eller MTU og Servogear på hurtigbåter. Andra motornavn som går igjen, er Yanmar, Saab Iveco og Volvo, og leverandører til offshorenæringen har også tatt for seg når det gjelder andre typer fartøyer der flere ordrer har gått til for eksempel Rolls Royce (Bergen), MAN B&W, MaK og CAT.

Utlandet
Det kan også være interessant å se på valgt fremdrift for noen av nybyggene som ble levert fra utenlandske skipsverft. Fra Spania kan nevnes «Edda Fram» av typen ST 216 PSV, konstruksjonsskipet «Bourbon Oceanteam 101» og «Boa Sub C».
«Edda Fram» er utstyrt med diesel-elektrisk fremdrift med to Voith Schneider propeller og fire Mitsubishi S16 R-MPTK2 dieselmotorer, levert av Diesel Power, mens «Bourbon Oceanteam 101» har 4 x Wärtsilä 6L32 dieselmotorer, fire Aker Kværner generatorer og to Ulstein Aquamaster Azipull-120 fremdriftsthrustere i sitt dieselelektriske system.
Også «Boa Sub C» har dieselelektrisk fremdriftsanlegg bestående av seks Wärtsilä dieselmotorer, to Scana Volda propellanlegg og seks generatorer fra Siemens.
Fem Cummins 6KTA-19-D motorer inngår i det dieselelektriske ombord i standby fartøyet «Esvagt Carpathia» som ble levert fra Singapore. YIT var leverandør av den elektrisk delen av utstyret.
Product tankeren «Stena Perros» bygget ved Brodosplit har to MAN B&W Diesel 6S46MC-C dieselmotorer og to Kamewa Ulstein propellanlegg.
Bilbåten «Faust» bygget ved Daewoo har også MAN B&W maskineri type 7S60 MC-C som utvikler max. 21.490 bhp ved 105 rpm.
Kystvaktskipene fra Polen kom på rekke og rad og var bygget i henhold til ST 610 design. Fra beskrivelsen av «Njord» fremkommer fremdriftsmaskineri som utgjøres av tre Cummins dieselmotorer, to Wärtsilä Azimuth LIPS FS225-2/WM propellanlegg og Marelli generatorer levert av Scandinavian Electric Systems.
Leveringen av «Color Magic» fikk frem de fete pressetypene. Denne verdens største bilferge har diesel-mekanisk fremdrift med fire Wärtsilä dieselmotorer, to Renk reduksjonsgear og to Kamewa Ulstein propellanlegg.

19Esvagt_Carpathia_813620278.jpg
Fem stk. Cummins 6KTA-19-D motorer er installert i «Esvagt Carpathia»

DEL