Nybygg kontrakt til Aas Mek.

AAS 1802ST

Sølvtrans Rederi A/S, Ålesund har kontrahert et fartøy ved Aas Mek. Verksted av type AAS 1802 ST med en lastekapasitet på 1800 m3 og spesielt tilpasset rederiets sirkulasjonsprinsipp med sideveis sirkulasjon i lasterommene og lukket transport.

Nybygget skal leveres i april 2016. Skrog til nybygget vil bli bygget i utlandet og vil komme til Aas Mek. i oktober/november 2015 for utrustning.

Båten er arrangert for transport av levende laks med åpent og lukket system og i tillegg utstyrt med UV system for vannrensing for semilukket transport, der all vann inn eller ut av lasterommene blir filtrert og desinfisert ved hjelp av UV behandling.

Nybygget blir videre utstyrt med filteranlegg på all sirkulasjon for rensing av vannet før UV behandling, utskilling av lus ved avlusing av fisken, system for avsiling av sjøvann og ferskvann ved lasting og lossing i forbindelse med avlusing og AGD behandling ved hjelp av ferskvann.

Nybygget er designet for å trykklosse til anlegg på land, til sorteringsmaskin o.l., uten bruk av vakuumpumpe for mest mulig skånsom behandling av fisken.

Hoveddimensjoner
Lengde o.a. 69,86 m, bredde 12,00 m og dybde i riss 5,90 m. Lasteromsvolumet er på 1800 m3 som gir en kapasitet på føring av 270 tonn med levende fisk. Lasterommet er fordelt på to fiskebrønner, som er utstyrt med skyveskott og trykk laste- og lossesystem. Båten vil ha innredning for 10 personer.

Dette er det 12. nybygget som Aas Mek. skal levere til Sølvtrans AS. Kontrakten bidrar til at verftet er sikret full aktivitet til mai 2016.

DEL