Ny verftsdirektør ved Fiskerstrand Verft AS

Johannes Alme (41) er ansatt som ny administrerende direktør ved Fiskerstrand Verft AS. Han kommer nå fra stillingen som salgssjef ved Ulstein Verft AS og har 20 års erfaring fra det maritime miljøet på Sunnmøre.

Han er utdannet både bygg- og skipsingeniør og har hatt ledende stillinger i Ulstein Verft AS, Rolls-Royce Marine AS Ship Technology-Offshore og Ulstein Ship Technology AS. Med sin brede erfaring fra produksjon, design, prosjektledelse og salg har verftet fått en ny god leder som kan utvikle verftet videre, sier Adm.dir. Rolf Fiskerstrand, som til nå har ledet både Fiskerstrand Verft AS og Fiskerstrand BLRT AS.

Fiskerstrand Verft AS har 120 ansatte og feiret 100 års jubileum i år. Det er i gjennomsnitt 250-300 personer som arbeider ved verftet inkl. underleverandører og innleid personale. Hovedoppgavene til Johannes Alme blir å videreutvikle kombinasjonen av ferdigstilling av nye skip og reparasjon/ombygging. Verftet skal utruste sju nybyggingskontrakter innen våren 2011.
Rolf Fiskerstrand skal nå på fulltid lede det nye joint venture selskapet Fiskerstrand BLRT AS (etablert 2007), og har ansvaret for å styre felles satsning på skipsbygging og prosjekter innen fornybar energi for Fiskerstrand og Western Shipyard i Litauen. Fiskerstrand BLRT AS har det overordnede ansvaret for konseptutvikling/design, markedsføring/salg, finansiering og kontraktsgjennomføring av felles prosjekter. Det er krevende å oppnå kontrakter i dagens utfordrende marked, men Fiskerstrand har utviklet en strategi, forretningsmodell og organisasjon som de har stor tro på vil lykkes.

DEL