Ny storkontrakt til ODIM

Odim Lars
ODIM har inngått kontrakt for levering av fire automatiserte håndteringssystemer til fjernstyrte undervannsfartøy (ROV) til to fartøy som det spanske verftet Freire Shipyard har under bygging for rederiet Sea4. Kontrakten har en verdi på om lag 50 millioner kroner.

Systemene skal leveres i fjerde kvartal 2009 og første kvartal 2010.

Sea4 er en ny kunde for ODIM. Kontrakten omfatter levering av Launch and Recovery systemer (ODIM LARS) til to fartøy som Sea4 har under bygging.

Begge fartøyene skal utrustes med en over-side ODIM LARS der en setter ROVen ut over skipssiden, og en moon pool-basert ODIM LARS der ROVen tas ned og opp av vannet ledet på skinner gjennom et hull i skroget på fartøyet. Alle systemene er designet for å håndtere arbeids-ROV som skal brukes på ned mot 4.000 meters dyp.

DEL