Ny servicekatamaran ved Sletta Verft

GA skjermbilde av designet.

Sletta Verft AS i Aure har inngått kontrakt med Frøy Akvaservice AS om bygging av et servicefartøy til havbruksnæringen med levering august 2016.

Dette vil bli en kjempe med 14,9 meters lengde og en bredde på 12 meter. Fartøyet vil bli bygget i stål og skroget blir bygget i Polen.

Sletta Verft har et langt og godt samarbeid med Helge Gåsø sine selskaper Frøy Akvaservice AS og Frøy Akvaressurs AS. Vi har tidligere i år inngått flere kontrakter for bygging av arbeidsbåter til Frøy Akvaservice AS, sier daglig leder Kåre Sletta i en kommentar. – Vi ser det som en stor tillitserklæring at rederiet på nytt kommer til oss for å få bygget en stor katamaran.

Kontraktsmassen på Sletta Verft gir store lokale ringvirkninger. I den utstrekning det er mulig benyttes lokale underleverandører. I tillegg til Møre Maritime i Kristiansund er MB Hydraulikk AS i Aure og Elmarin i Kristiansund viktige samarbeidspartnere i det nye prosjektet.

Prosjektet er med å styrke en voksende havbruksserviceklynge.