Ny radar installert på Fedje

Fedje VTS. Foto:Kystverket.
Nå er den første av tre nye radare installert ved Fedje trafikksentral. Fornyingen av det tekniske utstyret er et resultat av regjeringens tiltakspakke fra januar 2009, hvor Kystverket fikk tildelt 40 millioner kroner til oppgradering av Fedje trafikksentral

Midlene går til fornying av teknisk utstyr, bygningsmessig vedlikehold, og opplæring av maritime trafikkledere. Om kort tid får også Vikingneset og Fedje trafikksentral nye radarer, mens renoveringsarbeidet på utsiden av trafikksentralbygningen skal ferdigstilles i juni. Radaren på Vikingneset skiftes ut i månedsskiftet april/mai, mens Fedje trafikksentral vil få ny radar i slutten av mai.

Les også Nye radarer til Fedje VTS – et tilbakeslag for sjøsikkerheten, slår vi fast

Oppgraderingen av den tekniske standarden ved trafikksentralen vil bidra til å styrke trafikkovervåkingen og sjøsikkerheten i et område preget av stor trafikk. I løpet av 2009 ble det registrert over 48.000 seilingsbevegelser innenfor virkeområdet til trafikksentralen på Fedje.

Helikoptermontering av ny radar på Fedje
Den første av de tre nye radarene ble installert på Marøy mandag 12. april ved hjelp av helikopter (Foto: Kystverket)

Fedje trafikksentral ligger i Fedje kommune i Nord-Hordaland og dekker området fra Sognesjøen i nord, til Hjeltefjorden ved Sture i sør. Trafikksentralen ble etablert i 1992 og har trafikkovervåking knyttet til oljeutskipningen fra Sture og Mongstad-terminalene som primæroppgave.

Terma Radar Fedje
Den nye TERMA-radaren på Marøy, sørøst av Fedje, består av en høyytelses radarantenne som er spesielt tilpasset for overvåking av skip.(Foto:Kystverket)
Les også Nye radarer til Fedje VTS – et tilbakeslag for sjøsikkerheten, slår vi fast

DEL