Ny ordre for PG Marine Group

PG har sikret ytterligere ordre for Hyde Guardian Ballastvanns Rensesystemer for Offshore Supply Skip, ved at Kleven Maritime og Eidesvik Offshore velger PG som partner for sine avanserte LNG-drevne PSV’er av Vik & Sandvik design VS 489 LNG PSV.

Samtidig bekrefter Hellesøy Skipsverft og Østervik Shipping tilsvarende ordre for 1+2 VS 485 PSV’er. Utstyret som skal leveres ifra Q3/2010 og utover, er Hyde Guardian HG 150 i plug-and-play utførelse.

Etter at Hyde mottok IMO Typegodkjenning i april 2009, har de sikret leveranser imot USCG Step, CCS, DNV, LRS, BV og GL Sertifikatklasse

Parallelt til disse ordrene, ble leveranser til en serie av 10 Suez Max Oljetankere sikret ved STX Skipsverft i Sør-Korea, for Hyde’s hittil største system HG 4000. Disse bygges for en av de ledende Skipsrederne i Hellas. Ved disse nye ordrene, har PG og Hyde sikret seg en markedsposisjon helt i teten Internasjonalt, men mer enn 70 systemer bestilt.

PG viser en Hyde Guardian HG 250 enhet under den forestående ONS messen i Stavanger

DEL