Ny kontrakt til Grovjord Mek. Verksted

Bnr 96 - Fugløy
Bnr 96 - Fugløy

Grovfjord Mek. Verksted har inngått kontrakt med Lerøy Aurora AS om bygging av en oppdrettskatamaran.

Båten blir lik bnr 95 – «Helgøy» og 96 – «Fugløy» som ble levert til samme rederi i 2013, men får større enkeltskrog bredde og kran

Bnr 109 til Lerøy Aurora er en 13,9×6,4 m oppdrettskatamaran, utstyrt med en 23,5 tm kran fra Amco Veba, 1 stk 10 tonns vinsj, og 1 stk søylemontert 5 tonns capstan samt 1 stk søylemontert 3 tonns nokk. Fremdriftsmaskineriet består av 2 stk Volvo Penta D7 som yter 266HK v/2300 rpm, HVP83E gir, pto på begge girene samt 2 stk Helset 4H70-900HS, vribare propellere.

Båten skal leveres i oktober 2014.