Ny kontrakt for Simek

Dina Supplyer har blant annet designet UT 755 LC.
Simek AS har inngått kontrakt med Topaz Energy & Marine Ltd. om bygging av en Platform Supply Vessel ( PSV ) UT 755 LC.

Kontrakten er inngått i USD og tilsvarer ca NOK 200 mill og dette er Simek AS sitt Bg. nr. 124

Skipet har lengde 74 m, og vil være utrustet for 40 manns besetning. Hovedmotorer er fra Bergen Diesel og skipet skal bygges i.h.h.t. Det Norske Veritas sin klasse.
Skipet skal leveres 15.07.2011

Topaz Energy & Marine Ltd. er en betydelig aktør innenfor offshore og energi med særlig aktivitet i midt-østen og Kaspiske Hav. Selskapet har ca. 5.300 ansatte og har hovedkontor i Dubai.
Simek AS har tidligere bygget 11 stk. UT 755 i forskjellige versjoner. 2 av disse er tidligere levert Topaz Energy & Marine Ltd. I tillegg har Topaz Energy & Marine Ltd. overtatt 1 skip UT 755 som Simek AS tidligere leverte annen reder.

Simek AS skal fredag 27.08.2010 levere bg. nr. 123 Havyard 832 CD til Havila. Kontraktsfestet levering var 31.08.2010, men Simek AS tar sikte på å levere skipet noen dager tidligere.

Deler av arbeidsstyrken vil etter denne levering bli permittert, men med inngåelse av ny kontrakt med Topaz Energy & Marine Ltd. vil arbeidet starte opp igjen utover høsten 2010.

Topaz Energy & Marine Ltd. sier i en uttalelse at selskapet ønsker å fortsette å bygge skip av høy kvalitet ved Europeiske verft.
Når Topaz Energy & Marine Ltd. nå velger å inngå kontrakt med Simek AS for skip nr.4. er den nye kontrakten en anerkjennelse av Simek AS sin kvalitet og leveringsevne.

DEL