Ny forskrift svekker sikkerheten

To dager før 10-årsdagen for Sleipnerulykken fastsatte Sjøfartsdirektoratet en forskrift som betyr et alvorlig tilbakeslag sikkerhetsmessig for de som er avhengig av skyss- eller taxibåt.

Ny forskrift svekker sikkerheten

To dager før 10-årsdagen for Sleipnerulykken fastsatte Sjøfartsdirektoratet en forskrift som betyr et alvorlig tilbakeslag sikkerhetsmessig for de som er avhengig av skyss- eller taxibåt.

Forskrift om drift av passasjerfartøy med ferre en 12 passasjer er i realiteten et frislipp for alle som vil drive kommersiell passasjerbefordring med fritidsfartøy og andre fartøy som ikke fyller kravene til ordinært passasjersertifikat. Den nye forskriften gir i tillegg slike fartøy langt større rettigheter enn fartøy med ordinære passasjersertifikat. Dette gjelder blant annet muligheten til å trafikkere i alle fartsområder helt ut til territorialgrensen. Det er direktør i Hurtigbåtenes Rederiforbund, Ottar J. Aare, som hevder dette.

Grunnen til at Sjøfartsdirektoratet kommer med en ny forskrift er en rekke alvorlige hendelser med personskade innenfor den såkalte RIB-virksomheten, forklarer han. Det har lenge vært klart at det er behov for reguleringer av denne virksomheten.

– Problemet er at Sjøfartsdirektoratet, av en eller annen grunn, fant det riktig å blande RIB-problematikken sammen med forskriften som regulerer tillatelse til begrenset passasjerbefordring. I utgangspunktet er dette er et regelverk som setter relativt klare begrensninger og fastslår at grunnleggende krav til sikkerhet skal gjelde også for denne typen virksomhet.

Ottar J. Aare understreker at det nettopp er disse grunnleggende kravene som med den nye forskriften blir svekket eller helt fjernet. Blant annet berører dette kravene til redningsmidler, fartsbegrensninger, farvannsbegrensninger, navigasjonsutstyr og, ikke minst, årlig kontroll fra myndighetenes side.

– Ved denne forskriften blir sikkerheten til de som er avhengig av å leie båttransport klart redusert, advarer man i Hurtigbåtenes Rederiforbund. – Ikke bare de som velger å delta på RIB-turer, men også skolebarn, eldre og bevegelseshemmede blir å finne innenfor forskriftens virkeområde.

Hurtigbåtenes Rederiforbund har kjempet sterk i mot det som nå er vedtatt. Forbundet vil avvente til ny ledelse er på plass i Sjøfartsdirektoratet før vi igjen tar dette viktige spørsmålet opp.

DEL