Ny finansieringsordning for nærskipsfart

Illustrasjonsfoto
Innovasjon Norge har fått en ny finansieringsordning for utvikling av den norske nærskipsfartsflåten. Dette er ett av tiltakene i regjeringens maritime strategi.

Ordningen er et bidrag til utvikling av flåten slik at den til fortsatt vil være en sentral del av transporttilbudet langs kysten. Innenfor en total ramme på 25 millioner kroner tilbys tilskudd og lån til utvikling av nærskipsfartsflåten.

Norsk nærskipsfart er sjøtransport langs Norges kyst og til og fra havner i Europa med skip under 35 000 dwt. Den norske eide nærskipsfarstflåten omfatter 1 800 skip fordelt på bulkskip, containerskip, fryse- og kjøleskip, gasstankere, kjemikalietankere, offshorefartøy, pasasjerskip/ferger, roro, spesialskip, tankskip og tørrlasteskip. Til sammenligning er verdensflåten innen den nærskipsfart på 42 000 skip og den europeiske flåten på 14 000 skip.
En effektiv og miljøvennlig flåte er nødvendig dersom norsk nærskipsfartsflåte fortsatt skal kunne være en sentral del av transporttilbudet langs kysten.
Innovasjon Norges ordning retter seg inn mot utviklingsprosjekter knyttet til fornyelse av små og eldre skip, miljøprosjekter i flåten og samseilingsprosjekter for mer effektiv bruk av flåten.
(Kilde: Innovasjonnorge.no)
DEL