Ny bunkringslekter for LNG får Wärtsiläs system for håndtering av gass som last

Bildetekst: Shell vil chartre en ny bunkringslekter med et Wärtsilä lasthåndteringssystem for LNG.. Foto: Wärtsilä

Wärtsilä skriver i dag i en pressemelding at de skal levere system for håndtering av last og lastetankene til en ny bunkringslekter med kapasitet til 3.000 kubikkmeter LNG.

Fartøyet vil eies av LNG Shipping, et konsortium mellom Belgia-baserte Victrol og CFT Corporation med base i Frankrike. Lekteren bygges i Romania og vil bli utstyrt i Nederland. Ved levering vil den bli chartret av Shell Western LNG B.V. (Shell), og skal operere ut fra Rotterdam for å gi selskapet ekstra fleksibilitet til å bunkre LNG-drevne skip, inkludert fartøyer som opererer på Europas indre vannveier. Wärtsiläs leveranse ble bestilt i juni.

Det komplette omfanget av Wärtsilä-løsninger omfatter lasthåndteringsfartøyet, lastetankene og installasjon av lastarrangementet om bord på fartøyet.

– Tildelingen av denne kontrakten var utvilsomt basert i stor grad på Wärtsiläs enorme erfaring og brede kunnskap om gassystemer. Vår styrke i hele verdikjeden for LNG er velkjent, og dette nye bunkringsfartøyet gir enda en kobling til denne kjeden, sier Timo Koponen, Vice President, Flow & Gas Solutions, Wärtsilä Marine Solutions.

– Wärtsilä er ledende innen gasshåndteringsteknologi, og vi er glade for å ha dem som partner i dette nybyggingsprosjektet. Videre er deres evne til levere utstyret raskt  en viktig faktor for leveringsplanen for denne lekteren, sier Gisele Maes Buelens i Victrol.

Wärtsilä Gas Solutions tilbyr innovative og energieffektive systemer for en rekke gassapplikasjoner, inkludert alle typer gasstankere, terminaler og forsyningssystemer for gassdrivstoff. Wärtsilä er anerkjent som ledende innen utviklingen av innovative, sikre, effektive og miljømessig bærekraftige løsninger, med vekt på enkel drift og lavest mulige livsløpskostnader.

 

DEL