NTS går sammen med Midt-Norsk Havbruk

NAMSOS vedringen på oppdrag. Foto: NTS.

Av: Linn Therese Skår Hosteland, kyst.no

Tidligere Namsos trafikkselskap, i dag NTS, melder at de har inngått en avtale om kjøp av samtlige aksjer i Midt-Norsk Havbruk (MNH).

Alle aksjene i MNH overdras til NTS mot et vederlag i form av 48,5 mill aksjer i NTS, priset til 29,50 kr per aksje, en samlet verdi på 1,43 mrd kr. Vederlagsaksjene vil utgjøre to tredjedeler av aksjene i NTS etter gjennomføring av transaksjonen.

Vederlagsaksjene utstedes gjennom en emisjon i NTS rettet mot selgerne hvor aksjene i MNH  benyttes som tingsinnskudd.

NTS skriver i en børsmelding at de har siden den første investeringen i Norsk  Fisketransport AS i 2008 gått gjennom en betydelig  transformasjon og er i dag en betydningsfull leverandør av  transport- og servicetjenester til den norske  havbruksnæringen.

Fra venstre Roald Dolmen, Hermann Dolmen, Nils Martin Williksen (alle fra MNH), styreleder Roger Granheim og administrerende direktør Harry Bøe i NTS ASA, og Solvår Hallesdatter Hardesty (MNH). Foto:NTS.
Fra venstre Roald Dolmen, Hermann Dolmen, Nils Martin Williksen (alle fra MNH), styreleder Roger Granheim og administrerende direktør Harry Bøe i NTS ASA, og Solvår Hallesdatter Hardesty (MNH). Foto:NTS.

– Kombinasjonen NTS – Midt-Norsk Havbruk skaper et sterkt   finansielt og operasjonelt havbrukskonsern med gode   muligheter for vekst innenfor både oppdrett, transport- og  servicetjenester, kommenterer administrerende direktør i NTS, Harry Bøe.

MNH innehar ti ordinære laksekonsesjoner og to FOU-konsesjoner, og har ifølge børsmeldingen forventes en produksjon på ca 15.000 tonn i år.

– Vi har over lengre  tid hatt et godt samarbeid med NTS og den service og  tjenester NTS-konsernet har levert til MNH. Dette  samarbeidet skal styrkes ytterligere fremover og bidra til  å sikre vår konkurransekraft i verdikjeden. MNH har videre  store vekstplaner gjennom omsøkte utviklingskonsesjoner og oppdrettssatsning på Island, sier Roald Dolmen og Nils Martin Williksen, som representerer eierne  i MNH, i børsmeldingen.

Avtalen

Omfanget av transaksjonen inkluderer 100 % av aksjene i Midt-Norsk Havbruk AS. Avtalen omfatter også en opsjon på å erverve samtlige  aksjer i MNH Holding AS, som i tilfellet skal ha som sin  eneste eiendel ca 45,8 % av aksjene i Fiskeldi Austfjarda HF. Opsjonen kan i utgangspunktet utøves senest den første september 2017, med oppgjør innen en måned deretter.

Avtalen gir i tillegg selgerne av aksjene i MNH en betinget  rett til et kontant tilleggsvederlag knyttet til tildeling  av omsøkte utviklingskonsesjoner for lakseoppdrett knyttet til Aquatraz – konsepter, hvor MNH gjennom sitt datterselskap MNH-Produksjon AS har åtte aktive, men ikke avgjorte, søknader om slike konsesjoner.

DEL