NOx-fondet vil bli videreført til 2017

Selv om det ennå ikke er formelt vedtatt, er det rimelig klart at NOx-fondet vil bli videreført når den eksisterende miljøavtalen løper ut ved årets slutt. – Regjeringen vil det, Miljøverndepartementet vil det, og vi vil det, og da skal det ikke bli så vanskelig å bli enige, sa Geir Høibye, daglig leder av NOx-fondet, på et møte i Bergen i slutten av september.

NOx-fondet vil bli videreført til 2017

Selv om det ennå ikke er formelt vedtatt, er det rimelig klart at NOx-fondet vil bli videreført når den eksisterende miljøavtalen løper ut ved årets slutt. – Regjeringen vil det, Miljøverndepartementet vil det, og vi vil det, og da skal det ikke bli så vanskelig å bli enige, sa Geir Høibye, daglig leder av NOx-fondet, på et møte i Bergen i slutten av september.

Selv om en ny avtale krever ESA-godkjenning regner Høibye med at det vil gå greitt. Avtalen vil trolig bli undertegnet i månedsskiftet oktober/november, og deretter går den til ESA. Rundt årsskiftet burde alt være klart.

Men etter 2017 er det definitivt slutt. Da vil ikke rederiene lenger få tilskudd til ymse tiltak for å få ned utslippene, og man er mest sannsynlig tilbake til en ren fiskalavgift til staten. – Men håpet er jo at utslippsmålene er nådd i mellomtiden, slik at det ikke lenger blir behov for noen avgift, sa Høibye.

Både blant politikere og i næringen er det enighet om at ordningen med NOx-fondet har vært en kjempesuksess. I løpet av de tre årene fra 2008 til i dag har fondet fått inn 1,8 milliarder kroner, som er delt ut igjen til rederier (og andre) som setter i verk tiltak for å få ned NOx-utslipp. Det vil si, alt er ennå ikke brukt opp, så det er fortsatt mulighet for etternølere. Fortsatt er henimot 150 millioner kroner tilgjengelig. Deadline er 1. november 2010, og tiltak som blir godkjent må være gjennomført i løpet av 2011. Neste år kommer derfor til å bli et gjennomføringsår for tiltak som er besluttet tidligere. Men siden de fleste regner med at avtalen kommer til å bli videreført, har styret i NOx-fondet allerede begynt å gi tilsagn for 2012.

For leverandørindustrien har NOx-fondet hatt stor betydning. Støtten fra fondet har gitt etterspørsel for industrien på i overkant av fem milliarder kroner over fire år. Sysselsettingseffekten er anslått til mellom 500 og 700 årsverk for hvert av årene i avtaleperioden. De indirekte samfunnsøkonomiske effektene gjennom ringvirkningene fra disse bedriftene og deres ansatte i Norge, gir grunnlag for ytterligere ca. 2000 årsverk, hovedsakelig langs kysten.

Dette er også en viktig grunn for at NOx-fondet har vært en suksess. Husk at alternativet var en fiskalavgift rett inn i statskassen, som hverken hadde fått ned utslippene eller bidratt til å utvikle og spre ny miljøteknologi. All ære til Geir Høibye, som kom på idéen, fikk gjennomslag for den og siden har ledet fondet på en ubyråkratisk og effektiv måte gjennom disse årene.

Stig Ottesen

DEL