NOx-avtalen undertegnet

Norges utslipp av nitrogenoksider (NOx) kan bli betydelig redusert gjennom den nye avtalen som denne uken ble undertegnet av Miljøverndepartementet og 14 næringslivsorganisasjoner.

Terje Gløersen, direktør i Norges Rederiforbund (til venstre), Petter Haas Brubakk, direktør for næringspolitikk i NHO, Harald Rensvik, departementsråd i Miljøverndepartementet, Reidar Nilsen, leder i Norges Fiskarlag, og Arne Skjelle, administrerende direktør i Byggevareindustriens Forening, undertegnet NOx-avtalen under et seminar i regi av Næringslivets NOx-fond i SFTs lokaler på Helsfyr i Oslo onsdag.(ref. artikkelbilde)

NOx-avtalen skal redusere utslippene
NOx-avtalen skal føre til betydelig reduserte utslipp av den miljøskadelige avgassen NOx. Bedrifter som slutter seg til avtalen, slipper å betale NOx-avgift i tre år. Men de må til gjengjeld betale inn penger til Næringslivets NOx-fond, som skal bidra til å finansiere utslippsreduserende tiltak.

Les mer om saken og last ned avtalen hos Miljøverndepartementet

DEL