Norske skipsinvesteringer ned med 60%

Ikke mange skip av denne typen ble kontrahert i 2015.

En oversikt(*) over de viktigste shippinglandenes investeringer i nye skip i 2015 viser at Norge ramler nedover på listen.

Fra investeringer på $12,9 henholdsvis $12,5 milliarder i årene 2012 og 2013 falt tallet til $2,8 mrd. i 2015. Norge ble dermed henvist til 8. plass på listen over de største investorlandene. Norsk offshore sektors investeringer falt med 86% fra året før til kun $0,3 mrd.

På topp er nå faktisk japanske rederier/investorer med $11,6 mrd. fulgt av Kina med $10,1 mrd. Deretter følger Hellas og U.S.A med $6,8 henholdsvis $6,5 mrd.

Ikke bare Norge
Nedgangen for Brasil er enda mer drastisk enn for Norge med fall fra $13,9 mrd. i 2012 til $0,3 mrd. i fjor.
Kinas investeringer ble redusert med 21% fra 2014, men er altså likevel på 2. plass på “hit”-listen. Landets investeringer innen den viktige tørrbulk sektoren droppet imidlertid med hele 87%. Og hvis noen skulle tvile på det – nesten alle investeringene fra kinesiske rederier/selskaper endte opp ved landets egne skipsvert.

Hvor “norsk” er norske investorer
Tank var viktigst verdimessig for norske rederiers kontraheringer i 2015, og vel halvparten av investeringene havnet her. Og Fredriksen Group med forskjellige datterselskaper stod for totalt $1,1 mrd. med ordrer plassert i Kina, Korea og Japan. Sagt på en annen måte; hvis man tar bort denne gruppen, og andre “norske”, blir det ikke svært mye igjen.

(*) Kilde: World Shipyard Monitor

DEL