Norske milliardavtaler med Petrobras

M/S “Viking Thaumas” / Foto: Eidesvik.no
Både offshorerederiet DOF på Storebø i Austevoll og Eidesvik Offshore på Bømlo er blant rederiene som nå kan glede seg over nye oppdrag for Petrobras i Brasil. Tordag og fredag sendte syv børsnoterte forsyningsskipsrederier børsmeldinger om nye kontrakter.

Tredje navn på listen er Siem Offshore som har sluttet bort fire AHTS-skip for fireårs perioder. Det er Petrobras som har leiet de fire skipene, og som i tillegg har sikret seg opsjon for ytterligere fire års leie. Ifølge en børsmelding fra Siem Offshore skal skipene være i kommersiell operasjon for Petrobras innen februar 2011.
Kontrakten for de fire første faste årene er verdt 285 millioner dollar, tilsvarende 1,9 milliarder kroner.

Siem Offshore har 30 år bak seg på brasiliansk sokkel. De nye avtalene kommer i tillegg til at rederiet p.t. har 10 skip i operasjon i Brasil, samt åtte under bygging for operasjon i det sør-amerikanske landet. I rene penger er disse avtalene verdt 355 millioner dollar ved utgangen av første kvartal i år. I tillegg kommer opsjoner til en verdi av 320 millioner dollar.
Det John Fredriksen-dominerte børsnoterte Deep Sea Supply PLC har sikret seg avtaler for M/S “Sea Bass” og M/S “Sea Halibut”, begge PSV-fartøyer av UT L-design. Avtalene går over fire år. Oppstart er satt til juli 2010. Da vil det kypriotiskregistrerte forsyningsskipsrederiet ha fem skip under operasjon i Brasil, samtlige med OSM i Arendal som managamentselskap.
Farstad Shipping ASA i Ålesund har sikret seg Petrobras-avtaler for to skip, begge med fireårs avtaler. Begge avtalene forutsetter oppstart i annet halvår av 2010. Avtalene omfatter 2000-bygde M/S “Far Santana”, et skip av UT-730-typen med 19.200 hester i maskinrommet. Det andre Farstad-skipet er M/S “Far Sovereign”, bygget i 1999, og av UT 741-desegnet med hele 27.400 hester. Avtalene er verdt 870 millioner kroner.

DOF ASA har sikret seg fireårs avtale for M/S “Skandi Giant”, et AHTS-skip på 4.197 dødvekt-tonn, (16300 BHK) bygget i Sør-Korea i 2002, som M/S “Boa Giant” og registrert i Georg Town.
Skudeneshavnrederiet Solstad Offshore ASA har sikret seg en fireårs kontrakt med opsjon på ytterligere fire år for AHTS-skipet M/S “Normand Borg”. Oppstart er satt til annet halvår 2010. Petrobras er befrakteren.

Fosnavåg-rederiet Havila Shipping ASA tar også veien til Brasilkysten med PSV-skipet MS «<Havila Favour» som i likhet med de øvrige skipene skal inn på en fire års fast kontrakt. Etter dagens valutakurser har certepartiet en verdi på ca. 280 millioner kroner.

I tillegg har DOF gjort avtale for et tilsvarende skip, som ikke er navngitt. Kontrakten starter fra høsten 2010. Avtalene er med Petrobras. DOF oppgir ingen kontraktsverdi.
Eidesvik Offshore ASA har også sikret seg fireårs avtale med Petrobras., samt opsjon for fire år. Avtalen gjelder M/S “Viking Thaumas”, et PSV-skip på 3.550 dødvekt-tonn, bygget hos West Contractors i 2005, og registrert i Haugesund. Skipet starter på oppdraget i september 2010. Brutto verdi på den faste kontrakten er 250 millioner kroner.

DEL