Norske fartøy jakter på USS George H.W. Bush

USS George H.W. Bush

Norge deltar med to fregatter, og en ubåt på storøvelsen Saxon Warrior utenfor Skottland, skriver Forsvaret på sine nettsider.

9 000 mannskaper på 15 skip og over 100 fly har vært inolvert i øvelsen. Sammen med det amerikanske hangarskipet USS George H.W. Bush og en hangarskipsgruppe fra Storbritannia, øver de tre norske fartøyene på de ferdighetene som trengs for å gjennomføre kompliserte maritime operasjoner med våre viktigste allierte.

– For en fregatt, som i realiteten er en komplisert våpen og sensorplatform, er det viktig å få trene med våre viktigste maritime samarbeidspartnere, som britiske og amerikanske marinestyrker, sier kommandørkaptein Frode Røte, som er sjef på KNM Otto Sverdrup.

I tillegg til Sverdrup stiller Norge med fregatten KNM Helge Ingstad og én ubåt i Ula-klassen: KNM Utstein.

Se Skipsrevyens skipsbesøk på HNM Helge Ingstad her.

Røte og hans mannskap er for tiden flaggskip i en av NATOs fire stående marinestyrker: Standing NATO Maritime Group 1 (SNMG1). Det skarpe oppdraget for NATO kan kombineres med deltakelse på øvelser.

– Saxon Warrior gir oss verdifull erfaring som vi tar med oss hjem til jobben med å forsvare Norge, sier Røte.

Under Øvelsen er Røte og hans mannskap motstanderen til USS George H.W. Bush, og har som oppgave å utmanøvrere den formidable “fienden”.

Øvelse Saxon Warrior er en stor, multinasjonal fellesøvelse som involverer store marinestyrker fra fem forskjellige nasjoner, ubåter, over 100 fly og om lag 9 000 personell.

DEL