Norsk fyrliste 2008 tilgjengelig på kystverket.no

Illustrasjonsfoto: Skipsrevyen
Norsk fyrliste gir opplysninger om alle navigasjonsmerker med lys som er satt opp langs norske kysten. Fyrlisten kan nå lastes ned i pdf fra kystverkets hjemmesider.

Siste utgave
Kystverket har som målsetning å publisere en oppdatert versjon av fyrlisten hver måned. Den som nå er gjort tilgjengelig er generert den 29.04.08.

Et tips til de som åpner dokumentet er å benytte "bokmark fanen" til venstre i pdf dokumentet for å lettere å kunne finne frem til det ønskede avsnittet i dokumentet.

Viktig informasjon til sjøfarende
Fyrlisten beskriver maritime fyr installasjoner på land og i sjøen som gir lyssignaler. I tillegg gir den en beskrivelse av merkesystemet på norskekysten samt en generell beskrivelse av et utvalg av elektroniske navigasjonshjelpemidler. Den er ment å være et supplement til kart og andre hjelpemiddel som en navigatør benytter seg av i forbindelse med seilasen.

Slik kan du skaffe deg et eksemplar
Den offisielle trykte versjonen av fyrlisten vil bli produsert og gjort tilgjengelig for salg i løpet av mai 2008.

Listen kan lastes ned her

DEL