Norsk fregatt leder Natos marinestyrke

Arkivfoto fra "Roald Amundsen"s dåp i 2007

Denne uken tok fregatten KNM «Roald Amundsen» over ansvaret for Natos stående marinetyrke. En jobb Marinestyrken Norge skal ha i hele 2017. 

Det skrives forsvaret på sine hjemmesider.

KNM «Roald Amundsen» og flaggkommandør Ole Morten Sandquist, skal lede «Standing Nato Maritime Group 1» (SNMG1) frem til juli. Da skal KNM «Otto Sverdrup» og en ny styrkesjef ta over oppdraget ut året.

Les også: Skipsrevyens omtale av KNM «Roald Amundsen»

SNMG1 er en av to martitime grupper som står til beredskap for alliansen. Gruppen består av fregatter, destroyere og ett logistikkfartøy. 

Den norske fregatten har til vanlig et mannskap på rundt 120 personer. I tillegg kommer flaggkommandør Sandquists stab på 18 offiserer fra ulike nasjoner.

På mandag reiste «Roald Amundsen» og den tyske tankeren «Spessart» ut Oslofjorden for å starte trening av styrken. Den første uken til sjøs vil brukes til å øve med de andre fartøyene i gruppen.