Norges første for offshoreskip – landstrømanlegg på plass i Bergen havn

En travel dag på Skolten i Bergen. Foto Asle Strønen

 

Det første landstrømanlegget for offshoreskip er på plass på Skoltekaien i Bergen. For hvert skip som i fremtiden kobler seg til den nye energikilden, kuttes utslipp som tilsvarer luftforurensningen fra 4800 biler.

I tillegg blir bergenserne skånet for plagsom støy og vibrasjoner fra de mange skipene som hver dag ligger til kai. – Bergen Havn viser vei for de andre store havnene i Norge. Teknologien er godt utviklet og miljøeffektene er store. Vi står foran et paradigmeskifte ved norske havner, sier Arild Bjørkedal, VP Energy Business i Schneider Electric Norge.

Offshorerederiene først ut

I 2014 hadde Bergen anløp av 1500 offshoreskip og 325 cruiseskip. Det ligger ofte mange skip til kai samtidig, og de blir i gjennomsnitt liggende i åtte timer i løpet av en dag på vinteren og fem timer på sommeren. Målinger viser at omlag 9 prosent av utslippene i Bergen kommer fra havnen, og at en båt i snitt forurenser like mye som 4800 biler hvert døgn. Offshoreskip står for 35 prosent av luftutslippene fra havnen, mens cruiseskip bidrar med 38 prosent.

– Bergen Havn starter med landstrøm for offshoreflåten, ettersom disse skipene har flest anløp i havnen. Under vinterhalvåret, når luftforurensningen er høyest, blir offshoreskipene ofte liggende lang tid til kais på grunn av vanskelige værforhold, men er i drift og forårsaker store utslipp. Hele 90 prosent av utslippet fra skipene vil kunne reduseres med bruk av den nye energikilden i havnen. Offshorerederne er positivt innstilt til å gjøre de tekniske tilpasningene som skal til for at skipene kan ta i bruk anlegget, sier Bjørkedal.

17. juni arrangeres et landsstrømseminar i Bergen hvor teknologiske, politiske og praktiske muligheter og utfordringer skal diskuteres.

Om løsningen:

Sikker standardløsning, 440 V og 690 V-tilkobling

100 % strømtilgjengelighet med standard produktsutstyr

15 % reduksjon på energibruk sammenlignet med drivstoffgenerert strøm

100 % grønn energi med 95 % reduksjon av dieselpartikler, svoveloksider og nitrogenoksider

Pilotpunktet skal levere strøm tilpasset forsyningsskip og andre offshorefartøy, det vil si 60 hertz, 440/690 volt.