– Norge driver Teslautviklingen for fartøy

Ocean Art

PSV- ene Ocean Star og Ocean Art, begge eid av Atlantic Offshore, er blant de mest drivstoffeffektive forsyningsskipene til Statoil, bevist gjennom målinger over flere år. Det mener adm. dir. Roy Wareberg de har all grunn til å være stolte av

Skipene som ble levert i 2014, har renseteknologi på alle motorer og hjelpemotorer som gjør at utslippene av nox blir ekstremt lave sammenlignet med tilsvarende båter som ble bygget en god del år tidligere, og for så vidt også båter som bygges i dag med litt mer gammeldags teknologi. Wärtsilä har levert design og komplett fremdriftssystem til begge båtene.

Optimalisert fremdriftssystem

Roy Wareberg er adm.dir i Atlantic Offshore.
Roy Wareberg er adm.dir i Atlantic Offshore.

– Du har en computerstyrt optimalisering av motorene der mange motorer kobles sammen på den absolutt mest energieffektive måten i forhold til motstand i sjøen, last, bølgehøyde, vind osv. Det gjør at du ikke går med ekstrakrefter eller har en for stor motor i drift. I tillegg er skroget optimalisert så mye som mulig til driften, forklarer Wareberg til skipsrevyen.no.

Atlantic Offshore har også hatt fokus på lavt forbruk om bord. – All energi som brukes om bord må produseres av maskinene om bord, så vi har LED-lys overalt. Vi har og ekstra isolering i båten, noe som fører til lavere energiforbruk og samtidig gjør den mer støysvak. Man får dobbel effekt, sier Wareberg videre, og bekrefter med det at skipene er i toppklasse når det gjelder drivstoffeffektivitet.

Strengere krav gir gevinst
Han roser de strenge miljøkravene i norsk oljeindustri som legger press på rederi og leverandører og «tvinger» dem til å komme opp med mer miljøvennlige løsninger. Man må blant annet måle skipets forbruk på alle måter, både når den ligger stille, når den ligger ved plattform, når den steamer osv.

 – Det er en del kriterier vi må måle for å vise utslipp av NOX og drivstofforbruk. Norge er den eneste plassen i verden hvor kravene er så strenge, dermed utvikles teknologien her. Norske redere og designere driver Teslautviklingen for fartøy i Norge på grunn av norske krav, sier han videre. Det har det vært for lite fokus på i diskusjonen rundt oljeutvinning i Norge.

Da Ocean Art ble døpt under ONS i Stavanger, inviterte Atlantic Offshore sammen med rederiforbundet, alle stortingsspartiene for å fortelle dem at norske krav, blant annet med kostnader på utslipp, gjør at norsk offshoreindustri, og offshorefartøy, er de mest energieffektive og har minst utslipp i verden.

– Der er vi er absolutt i front, sier Wareberg avslutningsvis.

Ocean Star_foto Inovent AS
Ocean Star