Noreq skal videreutvikle Torpedo-livbåt.

Noreq AS har inngått avtale om vidrutvikling av et heilt nytt og patentert konsept for stuplivbåter, sammen med båtkonstruktør og oppfinner Magnar Reigstad og selskapet Kloster Resque Systems AS.
Noreq AS, produsent og leverandør av maritimt dekksutstyr, har inngått avtale med Kloster Rescue Systems AS ved Magnar Reigstad om kjøp av hans stuplivbåt-konsept kalt ”Torpedostuperen”. Hensikten er å videreutvikle livbåtkonseptet frem til kommersielt salg. Begge parter har stor tro på konseptet, som vil kunne gi plattformer og skip en helt ny og påkrevd trygghetsstandard.

Dagens livbåtproblemer har etter hvert blitt kjent fra Nordsjøen der flere oljeinstallasjoner har måttet nedbemannes, og i noen tilfeller måttet stenge ned, når været har blitt for dårlig til å kunne evakuere med dagens livbåter. Dette er både kostbart og utgjør en sikkerhetsrisiko for plattformens personell. Derfor jobber flere oljeselskaper nå med utarbeiding av krav og standarder for fremtidens redningsmateriell.

“Torpedostuperen” og Magnar Reigstad har allerede fått stor oppmerksomhet gjennom TV 2-programmet Skaperen.
– Når Noreq AS nå har inngått avtale om kjøp av “Torpedostuperen” er det fordi vi har klokkertro på prosjektet, sier daglig leder Styrk Bekkenes. – Nødvendige tester gjenstår, men som produsent av livbåter ser vi alle fordelene ved konseptet til Reigstad, og vi vil nå sette fart i den gjenstående utviklingen med vårt apparat og våre ressurser. Det er vel heller ingen hemmelighet at noen av våre kunder allerede har fattet interesse for “Torpedostuperen”, sier Bekkenes. Fremtidig produksjon av torpedo-livbåten kommer trolig til å bli gjort i Europa.

StatoilHydro har valgt å gi dette prosjektet midler via sitt eget leverandør- og produktutviklingsprogram (Loop), slik at flere tester kan gjennomføres. Selskapet har ifølge Bekkenes signalisert at det vil gå inn med ytterligere midler om testene er lovende. Disse testene er planlagt startet i løpet av august.
Båtkonstruktør og oppfinner Magnar Reigstad på sin side er fornøyd med å ha funnet det han mener er en riktig samarbeidspartner. – Gjennom Noreq AS ser jeg at vi kan få til en effektiv ferdigutvikling av “Torpedostuperen”. Selskapet har solid kompetanse og et bredt kontaktnett for å gjøre produktet kjent. Det er viktig for meg at ”Torpedostuperen” nå blir realisert slik at det kommer tryggere redningsmateriell på markedet, sier Reigstad.

Ifølge oppfinneren har ”Torpedostuperen” en rekke fordeler sammenlignet med dagens fritt fall livbåter. De viktigste er:
– Utformet som en torpedo med sirkel/kulefasong som gir stor styrke og unike fritt-fall-egenskaper
– Tåleevne for stor dropphøyde.
– Bedre fremdrift bort fra plattformen/skipet.
– Lavere G- krefter for personell ombord
– Mindre påvirket av fallvinkel, høyde, bølger og vind.
Det er tidligere utført modellforsøk med en modell i skala 1:15 og stup fra høyder 32 meter til 68 meter med svært gode resultat.

DEL