Noreq AS kjøper opp davit-selskap i Bergen

Noreq AS, produsent og leverandør av maritimt dekksutstyr kjøper davit-selskapet
Crevi Davit AS i Bergen. Oppkjøpet styrker Noreq sin satsing på utvikling av maritime utstyrsprodukter, med spesielt vekt på utsettingsarrangement (daviter) for liv- og redningsbåter.

Sammen med Crevi Davit er Noreq alt kommet langt i utviklingen av tryggere og mer funksjonelle davit-systemer. De nye produktene vil sikre selve utsettingsprosessen av livbåter/redningsbåter fra skip og offshore fartøy og være bedre rustet mot korrosjons- og slitasjeproblemer.

”Med tilgang til ingeniørkompetansen fra Crevi Davit vil vi nå utvikle redningsprodukter rustet mot flere av de kjente problemene som oppstår ved lang tid montert på et fartøy”, sier Styrk Bekkenes, daglig leder i Noreq. ”Vi har tatt konsekvens av dagens krav til sikkerhet og gjør nå fundamentale produktforbedringer. Dette sikrer våre kunder utstyrsleveranser for fremtiden”, påpeker Bekkenes, som allerede opplever stor etterspørsel fra norske og internasjonale verft og rederier. Crevi Davit innordnes brandingen av Noreq.

DEL