Noreq AS etablerer datterselskap i Nederland

Illustrasjonsfoto
Noreq AS, norsk produsent og selger av maritimt utstyr, ekspanderer videre. Økende produktetterspørsel gjør at selskapet nå etablerer Noreq BV, – et datterselskap med kontor og lagringsfasiliteter i Nederland. Dette ruster Noreq for ytterligere forbedring av kapasitet og leveringstid overfor kunder i Europa.

”Det er en glede å kunne presentere vår nye avdeling til et marked, som foruten å være opptatt av gode utstyrsprodukter også etterspør tilstedeværelse. Med Noreq BV og tilhørende produktlager i Nederland vil vi få kortere avstand til en rekke av våre kunder i Europa. Dette gir bedre oppfølging for de som velger Noreq” sier Salgssjef Trond Paulsen i Noreq AS.

Noreq BV vil bli base for ytterligere bygging av salgsnettverk i området. Videre vil datterselskapet utvikles som sentral base for servicetjenester og kommer bl.a til å få treningsfasiliteter for kunder som anskaffer livredningsprodukter. Noreq BV vil også få viktig funksjon som selskapets lagertilbud for reservedeler knyttet til egne utstyrsprodukter.

DEL