Nordnorsk hybrid til værhard islandsk fergestrekning

Slik skal den nye islandske hybridfergen se ut. Illustrasjon: Polarkonsult

Vegagerðin, det islandske veidirektoratet, signerte nylig en kontrakt med det polske verftet Crist SA, for bygging av en ny passasjerferge på sambandet Landeyjahöfn – Vestmannaøyene. Skipsdesignerne bak hybridfergen til den værharde strekningen er norske Polarkonsult.

– Vi vant den åpne anbudskonkuransen mot både norske og internasjonale designere i 2014, sier en stolt Arne Markussen, salgssjef og senior ingeniør i Polarkonsult til skipsrevyen.no.

Nå skal den diesel-elektriske fergen bygges, og etter planen være i rute i løpet av 2018.

Den nye islandske fergen skal utstyres med diesel-elektrisk fremdriftsanlegg med 800 kWh batteripakke.

Arne Markussen, markedssjef og senior ingeniør i Polarkonsult. Foto: Polarkonsult
Arne Markussen, markedssjef og senior ingeniør i Polarkonsult. Foto: Polarkonsult

Fremdriftsanlegget er dimensjonert for å kunne gi full effekt på alle fire thrustere og batteripakken kan gi et maksimalt effektuttak på 4800 kW, som trengs under de ofte krevende havneforholdene ved munningen av Landeyjahöfn.

Som plug- in hybrid skal batteripakken kunne lades både underveis, og fra land.

Involvert i forgjengeren

Designkontoret i Harstad, som ble grunnlagt av daglig leder Sigmund Sørensen og to kompanjonger tilbake i 1974, hadde også en finger med i spillet da MF “Herjólfur” som i dag trafikkerer strekningen, ble bygget ved Simek i Flekkefjord i 1992.

– Hoveddesignet var utviklet av det islandske Skipatekni, vi var med Simek på utarbeidelse av byggegrunnlag, sier Makussen om den gamle fergen.

Markussen forklarer videre at “Herjólfur” opprinnelig ble designet for å anløpe et annet sted på Island, i Thorlakshavn.

– Herjólfur er tyngre, har for stort dypgående og er skrogmessig dårlig egnet for de krevende, grunne forholdene ved Landeyjahöfn, forklarer han.

Det nye designet har design dypgående 2,80 meter, og maks dypgang på 3,0 meter. Bruttonnasjen på det 69,38 meter lange og 15,10 meter brede fartøyet er på 3160 GT.

Selskapet Force Technology har gjennomført CFD-analyser og optimalisering, slepe – og sjøgangsforsøk og en fullskala brosimulering av konseptet. Modellforsøkene på det nye konseptet har bestått av stillevanns slepeforsøk, sjøgangsforsøk i regulære- og irregulære bølger samt beregning av gruntvannseffekter.

43 års erfaring

"Daggri" og "Dagalien" pendlerferger Polarkonsult har designet på Shetland, bygget i Polen 2003. Foto: Polarkonsult
«Daggri» og «Dagalien» pendlerferger Polarkonsult har designet på Shetland. Foto: Polarkonsult

Designutvikling til islandske passasjerfartøy er ikke det eneste de 25 nordlendingene driver med til hverdags. Det aller første fartøyet de utviklet var reketråleren Remøytrå som ble bygget ved Svolvær Mekaniske Verksted samt Diving Support Vessel Arctic Surveyor. Fiskefartøy dominerte porteføljen de første årene.

– Senere har virksomheten blitt utvidet til å omfatte blant annet tørrlasteskip, ferger, tankskip, seismikkfartøy og tungløft. Først på nasjonalt plan, men de siste 20-25 årene er vi blitt globale og har hatt kunder over hele verden, forteller Markussen om utviklingen de siste 43 årene. Uten å være for skråsikker, anslår Markussen at de har levert design til et sted mellom 200 og 300 fartøy i årenes løp.

I tillegg til å designe nybygg har selskapet også mye arbeid relatert til ombygginger, rådgivning, drift og fartøysgodkjenning.

Fartøysgodkjenning, offshore og Hawk Yachts

– Vi har i dag et meget variert kundegrunnlag og vi har faste rammeavtaler både med Forsvaret, Kystverket, Nordland Fylkeskommune og Statoil som er viktige for løpende aktivitet. Vi har i de siste årene også hatt stor aktivitet som Godkjent Foretak knyttet til Kontroll av mindre fiskefartøy og arbeidsfartøy (under 15 meter) på vegne av Sjøfartsdirektoratet.

Om lag 20 prosent av omsetningen hentes fra avtaler med aktører som Statoil og Eni innen olje – og gassindustrien. En industri Markussen sier de vil holde et ekstra øye med fremover, med utbyggingen av Aasta Hansteen og Johan Castberg-feltene nordpå.

Små og mellomstore produkt- og kjemikalie tankskip, ferger, passasjerskip, fiskefartøy, tørrlasteskip, tungløftskip, og sesimikk er fartøyssegmenter Markussen sier de fokuserer mest på om dagen. I tillegg til at hybride fremdriftssløsninger er på fremmarsj.

– Også holder vi på med et prosjekt for Hawk Yachts, et 103 meter lang ekspedisjonsfartøy, sier Markussen avslutningsvis.

PK 620 - Blue Line yutviklet 35.000 tDW Produkttanker med 20% lavere drivstoff forbruk enn tradisjonelle fartøy. Valgfritt Dual Fuel LNG eller HFO. Illustrasjon: Polarkonsult As/GunnarF AS
PK 620 – Blue Line yutviklet 35.000 tDW Produkttanker med 20% lavere drivstoff forbruk enn tradisjonelle fartøy. Valgfritt Dual Fuel LNG eller HFO. Illustrasjon: Polarkonsult As/GunnarF AS
DEL