Nordlaks avventer bygging av Havfarm

Konseptet "Havfarm 1" sett fra siden. Illustrasjon: NSK Ship Design

Av: Therese Soltveit, kyst.no

Nordlaks vil ikke starte byggingen, før de har fått svar på anke fra Fiskeridirektoratet.

Nordlaks søkte i november 2015 om 39 utviklingstillatelser for å realisere konseptet Havfarmene. Selskapet fikk før jul tildelt 10 utviklingstillatelser for å bygge én av disse.

Alt avhenger av svaret

Lars Fredrik Martinussen, kommunikasjonsansvarlig i Nordlaks, sier de jobber videre med prosjektet med mål om realisering. Men påpeker at vesentlige avklaringer avhenger av Fiskeridirektoratets behandling av de klager som er sendt fra Nordlaks. Avslagene gjelder bygging av «Havfarm 2» som skal være flyttbar og «Havfarm 3»  som er ment å være dynamisk.

Les også: Nordlaks vil bygge mer enn en havfarm

Martinussen sier de ikke har fått noen tilbakemelding på anken deres til Fiskeridirektoratet om antall konsesjoner, og sier det er fortsatt for tidlig i prosessen til å si noe om når havfarmene kan bli en realitet.

Nordlaks sine nye havfarmer skal se slik ut. Konstruksjonen blir 430 meter lang, og 54 meter bred. Foto: NSK Ship Design.
Nordlaks sine nye havfarmer skal se slik ut. Konstruksjonen blir 430 meter lang, og 54 meter bred. Foto: NSK Ship Design.

– Når er det ventet at dere kan starte produksjon i sjø?

– Dette avhenger av fremdriften rundt, og innholdet i, endelige vedtak om utviklingstillatelser, sier han.

Nordlaks har utarbeidet teknologien sammen med NKS Ship Design, og Martinussen sier de har et meget godt samarbeid med disse og med leverandørene som så langt er involvert i prosjektet.

Les også: Er det et skip? Er det et oppdrettsanlegg? 

Fem milliarder

Selskapet har tidligere informert at den første Havfarmen innebærer investeringer på rundt en milliard kroner.

Lars Fredrik Martinussen, kommunikasjonsansvarlig i Nordlaks. Foto: Norges Sjømatråd.
Lars Fredrik Martinussen, kommunikasjonsansvarlig i Nordlaks. Foto: Norges Sjømatråd.

– Med realisering av tre Havfarmer, og tilhørende logistikk og infrastruktur, så snakker vi om en total investeringsramme på opp mot fem milliarder kroner, sier Martinussen.

Han mener dette viser at at Nordlaks er villige til å ta stor risiko, og virkelig ta grep for å utvikle næringen.

– Målet er å bidra til at næringen skal kunne oppnå de ambisjonene som politikerne har annonsert. Hvis vi skal utvikle havbruksnæringen og nå målene som er satt, så må vi muliggjøre bruk av nytt areal til havbruk. Havfarmene, og spesielt den flyttbare og den dynamiske, er skreddersydd til dette formålet.

Fakta om havfarmen:

 • Lengde: 431 meter.
 • Bredde: 54 meter.
 • Dypeste dypgang: 10 meter.
 • Dybde på not: 60 meter.
 • Skal ligge på svai i åpent farvann, forankret med teknologi fra offshoreindustrien.
 • Skal ha roterbare thrustere (propeller) for framdrift og posisjonering.
 • Skal redusere organisk belastning, smittepress fra lakselus og rømningsfare.
 • Skal forbedre fiskevelferd, kostnadseffektivitet og sikkerhet.
 • Den første Havfarmen vil koste totalt rundt én milliard kroner. En betydelig andel er utviklingskostnader som kan reduseres for de neste byggene, ifølge selskapet.

  De tre ulike typene Havfarm Nordlaks ønsker å realisere. Illustrasjon: NSK Ship Design
  De tre ulike typene Havfarm Nordlaks ønsker å realisere. Illustrasjon: NSK Ship Design
DEL