NOR- og NIS-registrerte skip: Bergen på topp

M/T «Solviken» - stolt representant for bergensflåten.
Ingen annen by kan oppvise flere NOR- og NIS-registerte skip enn Bergen. Det har neppe sammenheng med at registrene holder til i Bergen, men at Bergen er en gammel sjøfartsby med solide rederitradisjoner. Byen kan med stolthet kalle seg Nordens shippinghovedstad.

Nyere tall fra Skipsregistrene viser at det seiler godt og vel 520 skip i inn- og utland med Bergen på hekken. Tilsvarende 210 skip med Oslo på hekken. Oslo er den tredje største registreringshavnen, til og med slått av Ålesund i antall skip. Målt i bruttotonnasje er imidlertid Oslo nummer to etter Bergen, og før Ålesund. Det henger naturligvis sammen med de mange offshore-fartøyene som er hjemmehørende på Sunnmøre.
Nå sier ikke disse tallene nødvendigvis så mye om byenes betydning som sjøfartsbyer, ettersom de fleste skipene fortsatt registreres ute. Til tross for myndighetenes (les. Rikke Linds) anstrengelser for å få rederier til å flagge hjem, har det ikke gitt resultater av betydning så langt. Men en viss sammenheng er det likevel, i det minste for Bergens (og til dels Oslos) vedkommende.
Bergen har verdensledende rederier som Kristian Gerhard Jebsens Skipsrederi, som spiller en førende rolle på verdensbasis i segmenter som OBO og sement, og på andre områder Westfal-Larsen, Gearbulk, Grieg, Odfjell, Wilson, Spar, Nomadic – for å nevne noen. Ikke mange av dem har skip registrert i NOR og NIS. Likevel er det disse som gjør byen mellom de syv fjell til den betydelige shippingsbyen den vitterlig er.

DEL