Nor Lines bygger to naturgassdrevne miljøskip

Illustasjoner: Rolls-Royce Marine
Det prisbelønte ”Environship Concept” som vant ”Next Generation Ship Award” under årets Nor-Shipping blir nå realisert ved byggingen av to nye Nor Lines skip.

Stavangerrederiet Nor Lines har kontrahert de to naturgassdrevne godsskipene ved Tsuji Heavy Industries (Jiangsu) Co. Ltd. i Kina med levering i oktober 2013 og januar 2014. Selskapet har også opsjon på bygging av ytterligere to skip.

Skipstypen er utviklet i tett samarbeid med Rolls-Royce, og innebærer foruten bruk av naturgass som drivstoff, også nyvinninger relatert til skrogdesign, fremdriftsanlegg og kraftproduksjon om bord, som øker energieffektiviteten. Hvert av skipene vil ha en kapasitet tilsvarende minst 200 vogntoglast, og innebærer tilpasninger som gir større effektivitet og kapasitetsutnyttelse enn dagens skip. Fleksibiliteten til transport av stykkgods, containere, rullende materiell og fryselast opprettholdes.

Bygging av skipene utløser også store leveranser fra norske leverandører. Mer enn 50 % av kontraheringsverdien er relatert til leveranser fra norske selskaper, hovedsakelig ny miljøteknologi.
Bruk av naturgass (LNG) som drivstoff gir en kraftig forbedring i miljøregnskapet for en allerede miljøvennlig sjøtransport. Nor Lines og vår eier, Det Stavangerske Dampskibsselskab (DSD), mener at fremtidens drivstoff for skip er naturgass. I forhold til oljedrevne skip vil de to nye Nor Lines skipene ha mer enn 35 % prosent lavere klimagassutslipp. Utslippene av nitrogenoksid (NOx) blir redusert med 90 prosent, og svovel- og partikkelutslipp fra drivstoffet elimineres, forklarer adm.dir. i Nor Lines AS Toralf Ekrheim.

I snart 40 år har det vært en klar politisk målsetting å overføre mer godstrafikk fra veg til sjø. Når vi nå gjør festtaler om til handling og investerer en halv milliard NOK i nye naturgassdrevne miljøskip, håper vi at myndighetene også vil legge forholdene bedre til rette for økt bruk av sjøtransport av stykkgods. Dette vil både være god miljøpolitikk og god samferdselspolitikk. For at miljøvennlig sjøtransport skal være et reelt valg for transportkjøperne, må det også være et kommersielt konkurransedyktig alternativ. Et bedre tilpasset avgiftsregime og bedre rammebetingelser vil øke sjøtransportens konkurranseevne.

Environship Concept sine nyvinninger relatert til innebygde miljøegenskaper (LNG tank), sikkerhet (doble sider og dobbelt bunn) samt moderne mannskapsinnredning øker miljøskipenes volum og følgelig bruttotonnasjen sammenlignet med dagens skip. Dette medfører en uforholdsmessig stor økning i de allerede konkurransevridende, høye avgiftene til både Kystverket og havnene, fordi disse beregnes ut fra bruttotonnasje. For å få fornyet nærsjøflåten med naturgassdrevne miljøskip bør myndighetene innføre fritak for statlige avgifter og havneavgifter for slike skip.
Hvis stat, fylkeskommuner og kommuner som betydelige direkte og indirekte kjøpere av godstransport også bestemmer seg for å vise retningen ved å stille krav til miljøvennlig transport ved offentlige innkjøp, vil dette bidra svært positivt.

Nor Lines investering i de nye naturgassdrevne miljøskipene til nærsjørutene er et bevis på at vi har tro på en slik spennende og bærekraftig utvikling. Vi håper myndighetene følger opp med positive tiltak.

Generelt
Skipet er designet spesielt for rullende last, containere og pallelast, med inntil 130 TEU i 2 høyder på værdekk, i tillegg inntil 40 trailere, samt fryserom over to dekk som gir laste kapasitet på ca 2.000 tonn fryselast, eller tørrlast på paller.

Hoveddimensjoner
Lengde: 119,95 m
Bredde: 20,80 m
Dypgående; design: 5,50 m,
Dypgående, dimensjonerende: 6,00 m

Drivstoffkapasitet
Tank for LNG ca. 400 m3
MGO tank for generatorer – ca 50 m3

Ballastkapasitet – omtrent 3000 m3
Ballast vann – renseanlegg

Dødvekt
Dødvekt ca 5.000 tonn

Fart
Marsj fart, ca 15 knop

Rekkevidde – omtrent 3.400 nautiske mil

Lastekapasitet
Fryse rom ca. 4.175 m3 / 1.670 m2.
Ro/ro dekk ca 1640 m2 / 510 kjørefelt meter
Vær dekk ca 1.600 m2 / 480 kjørefelt meter

Lasteutstyr
Hydraulisk ro/ro rampe.
Hydraulisk trailer elevator mellom hoveddekk og værdekk.
Hydraulisk drevet side port og palleheiser til værdekk, hoveddekk, mellomdekk og tanktopp.
80 tonns laste kran for containere og dekkslast.

Innredning
Høy standard innredning for 14 personer.

Maskineri
En firetakter medium speed gass motor. Ytelse (MCR) ca 1 x 3,940 kW
PTI/PTO med HSG

Propell
En CP propell

Manøvrerings maskineri og utstyr
Ett høy-løft spaderor – PROMAS
En baug thruster
En styremaskin

Hjelpemaskineri
To hjelpemotorer, hver på 700 kw.

Navigasjon og kommunikasjon
Høy spesifisert navigasjons og kommunikasjonsutstyr.
Bro utformet og godkjent for en mann operasjon